Optimale samenwerking: Neonataal Centrum Rotterdam

Optimale samenwerking: Neonataal Centrum Rotterdam

We lagen naast elkaar op de kraamafdeling, de moeder van A en ik. Onze baby’s waren op dezelfde dag te vroeg uit onze buik gekomen. Ze lagen op een andere unit in het academisch ziekenhuis maar hadden ongeveer hetzelfde beloop. Na 5 dagen hadden ze geen intensive care meer nodig en moesten ze plaats maken voor kindjes die er ernstiger aan toe waren. Naar een ziekenhuis met een high care afdeling dus. Voor ons was een plekje vrij in ziekenhuis X, zij gingen naar ziekenhuis Y.

Toen ik de moeder van A een tijdje later weer zag bleek dat ze helemaal niet zo te spreken waren geweest over ziekenhuis Y. Het was totaal anders geweest dan in het academisch ziekenhuis en hadden dat als erg onprettig ervaren. Om een voorbeeld te noemen, in het academisch ziekenhuis was het belangrijk dat ouders zo veel mogelijk zelf deden en zo lang mogelijk huid op huid contact (buidelen) hadden met hun kind. In ziekenhuis Y dachten ze hier heel anders over en moesten de ouders ineens veel meer toekijken.

Wij waren juist heel erg tevreden over het beleid in ziekenhuis X. De overplaatsing was soepel verlopen en de ziekenhuizen voerden dezelfde richtlijnen. Een groot verschil dus.

Om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen zijn het Erasmus MC-Sophia, het Sint Franciscus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam het Neonataal Centrum Rotterdam gestart. Hierin wordt optimaal samengewerkt door de afdelingen Kindergeneeskunde-Neonatologie van deze drie ziekenhuizen.

Een goede zaak en hopelijk spoort het meer ziekenhuizen in Nederland aan dit voorbeeld te volgen.

Lees hier het nieuwsbericht:
neonataal centrum rotterdam voor optimale zorg aan te vroeg geboren kinderen in regio rotterdam

 

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind: de ‘couveuseregeling’.

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind: de ‘couveuseregeling’.

Vorige week heeft de eerste kamer eindelijk ingestemd, moeders van couveuse baby’s krijgen langer verlof! Wij deelden het grote nieuws al in de blog de eerste kamer stemt in – moeder van te vroeg geboren baby krijgt langer verlof. Dit grote nieuws roept veel vragen op, vooral voor ouders waarvoor dit nu speelt. In deze blog proberen wij iets meer toelichting te geven.

Normaal gesproken gaat 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum het zwangerschapsverlof in. Wanneer de baby geboren wordt, gaat 1 dag daarna het bevallingsverlof in, minimaal 10 weken. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof samen duurt minstens 16 weken. Voor moeders van een te vroeg of ziek geboren kindje werd hierin geen verschil gemaakt. Dit betekent dat zij in sommige gevallen alweer aan het werk moeten, nog voor dat hun kindje thuis is. Hierover schreven wij eerder de blog ik moest al aan het werk voordat onze zoon thuis was.

De couveuseregeling – Nu de wet eindelijk aangepast is, heeft iedere moeder na thuiskomst van haar kindje nog recht op 10 weken verlof. Wanneer een kindje na de geboorte opgenomen wordt in het ziekenhuis, gaan voor de moeder vanaf de dag van ontslag uit het ziekenhuis, de 10 weken bevallingsverlof in, dit wordt de couveuseregeling genoemd. Zo kan de moeder thuis het vertrouwen in haar kindje verder opbouwen, is er tijd om te herstellen na een vaak zware periode én is er meer tijd voor het hechtingproces.

 

De wet gaat in per 1 januari 2015. Voor vele van ons te laat en voor sommige van ons (misschien nog wel frustrerender) net te laat. De wet geldt voor alle moeders waarvan het zwangerschapsverlof op of na 1 januari 2015 in gaat. Als de kindjes van deze moeders ziek of te vroeg geboren worden, krijgt de moeder wanneer haar kindje thuis komt nog 10 weken verlof. Voor de moeders waarvan het zwangerschapsverlof dus al voor 1 januari 2015 is begonnen en daarmee ook voor alle moeders waarvan het kindje al voor januari 2015 is geboren, geldt deze wet helaas niet.

Voor alle moeders waarvoor deze wet net niet geldt, adviseren wij deze nieuwe wet met de werkgever en arboarts te bespreken. Wellicht is er ruimte voor discussie en een iets flexibelere omgang met verlengd verlof mogelijk.

Dan zijn er natuurlijk ook de vaders. Alle vaders krijgen in Nederland 2 dagen betaald vaderschapverlof. Daarbij krijgen zij vanaf 1 januari 2015 ook recht op 3 dagen onbetaald verlof.

Ouder zijn van een te vroeg geboren en of ziek geboren kindje geeft heel erg veel zorgen. Deze wetsverandering zorgt niet alleen voor meer tijd voor moeder en kindje samen, maar geeft eigenlijk ook een beetje erkenning!

Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de rijksoverheid

 

De eerste kamer stemt in – moeder van te vroeg geboren baby krijgt langer verlof!

De eerste kamer stemt in – moeder van te vroeg geboren baby krijgt langer verlof!

Het is eindelijk zover! Na lang wachten heeft de eerste kamer gisteren unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze wet maakt het mogelijk om na de slopende ziekenhuisperiode, thuis bij te komen en zelf voor je premature baby te kunnen zorgen.

De nieuwe wet gaat vanaf 1 januari 2015 gelden.
Met deze wet wordt onder andere het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren (prematuur) kind verlengd. Moeders krijgen nu de gelegenheid om na de ziekenhuisperiode haar baby tien weken thuis te verzorgen. Het huidige verlof van zestien weken is bij prematuur geboren baby’s, waarbij de baby soms na al die weken nog steeds in het ziekenhuis ligt, niet voldoende. De VOC heeft zich jaren ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Het is jammer dat deze wet zo lang op zich heeft laten wachten, maar geweldig dat het nu zover is. Wij zijn er ontzettend blij mee. Het feit dat je nu thuis alsnog kunt genieten en nog niet aan werk hoeft te denken is fantastisch en in onze ogen niet meer dan logisch.

Eerdere blog over dit onderwerp:
Moeders van couveuse baby’s krijgen langer verlof

Ik moest al aan het werk voordat onze zoon thuis was

Hoe komt een nieuwe wet tot stand