Selecteer een pagina
Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Per 5 december 2021 is het niet meer mogelijk om bestellingen te doen bij Kleine Kanjers. In plaats daarvan kan je onze producten bestellen bij Bol (via de bestelknop bij het betreffende product), of via je eigen favoriete boekhandel.

Heb je voor 5 december 2021 iets besteld bij Kleine Kanjers, dan zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op je bestelling.

Algemeen
Op alle leveringen en diensten van Kleine Kanjers zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site kunnen geen garanties worden gegeven. Kleine Kanjers is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Kleine Kanjers acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Alle aanbiedingen van Kleine Kanjers zijn vrijblijvend en Kleine Kanjers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Heb je afgerekend je via iDEAL, Bankcontact, Klarna of creditcard, dan wordt je bestelling meteen verzonden. Kies je voor betalen via een directe bankoverschrijving, dan wordt je bestelling verzonden wanneer wij de betaling ontvangen hebben.

Levering
De door Kleine Kanjers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Retourneren
Als producten niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze binnen 60 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd.

Retouren dienen van tevoren per mail bij Kleine Kanjers te worden aangemeld, via info@kleinekanjers.nl, onder duidelijke vermelding van je gegevens en bestelnummer.

Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen door Kleine Kanjers worden terugbetaald, onder voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt en zorgvuldig zijn verpakt voor verzending. Verzendkosten voor het retour sturen worden niet vergoed.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kleine Kanjers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kleine Kanjers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kleine Kanjers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacystatement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Kleine Kanjers gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Feedback door derde partij
Wanneer je een bestelling plaatst, ga je akkoord met het ontvangen van een formulier voor feedback van derde partij Customer Reviews (cusrev.com). 4 dagen nadat we de bestelling afsluiten (na betaling en verzending van de goederen) ontvang je een mail met vraag om feedback te geven.

Customer Reviews maakt geen gebruik van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan deze review. Om de review te sturen krijgen ze inzicht in de uitgevoerde bestelling en gegevens als e-mail, naam en voornaam.

Diversen
Wanneer door Kleine Kanjers gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kleine Kanjers deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kleine Kanjers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kleine Kanjers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.