Nederlandse Moedermelkbank binnenkort geopend

Update 02-2018: De Nederlandse Moedermelkbank is in 2011 opgericht voor te vroeg geboren kinderen van wie de moeder zelf geen of onvoldoende melk produceert of waarvan de eigen moedermelk niet kan worden gebruikt vanwege bijvoorbeeld medicijngebruik. Deze kinderen...