Pre-eclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom

Zwangerschapsvergiftiging is een verzamelnaam voor drie complicaties tijdens de zwangerschap: pre-eclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom, en wordt gekenmerkt door een hoge bloeddruk (hypertensie) in combinatie met eiwitverlies in de urine. Bij eclampsie treden stuipen (toevallen) op als een complicatie bij pre-eclampsie. Pre-eclampsie kan overgaan in HELLP, maar HELLP kan ook plotseling ontstaan zonder dat het vooraf wordt gegaan aan pre-eclampsie.

HELLP staat voor Hemolysis, Elevated Liverenzymes, Low Platelets. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde lever-functie en een tekort aan bloedplaatjes waardoor de bloedstolling wordt ontregeld. Alle drie zijn ze levensbedreigend voor zowel de moeder als de baby.

Symptomen van zwangerschapsvergiftiging

 • hoge bloeddruk (meestal alleen meetbaar, niet voelbaar)
 • vocht vasthouden
 • sterke gewichtstoename (door vasthouden van vocht)
 • hoofdpijn
 • sterretjes, lichtvlekken en/of lichtflitsen zien
 • bandgevoel om hoofd (alsof er een band om je hoofd wordt strakgetrokken)
 • bandgevoel om buik (alsof er een band vlak boven je buik wordt strakgetrokken)
 • buikpijn bovenin de buik en leverstreek of onder de borst
 • pijn in de bovenrug of tussen de schouderbladen
 • misselijkheid en braken
 • concentratieproblemen
 • tintelingen (in de vingers)

Zeker wanneer je voor het eerst zwanger bent, is het niet altijd even makkelijk om deze symptomen te herkennen. Je vraagt je toch al snel af of iets er niet gewoon “bij hoort”. Trek bij twijfel altijd aan de bel, want hoe eerder ze er bij zijn, hoe meer de schade voor zowel moeder als kind kan worden beperkt en hoe korter het herstel zal zijn. Want hoewel nog steeds wordt gedacht dat je na de geboorte van je baby bent genezen van een zwangerschapsvergiftiging, is het tegendeel helaas vaak waar. Het kan jaren duren voor je concentratievermogen en energiehuishouding weer op peil zijn en na het doormaken van (pre-)eclampsie en/of HELLP-syndroom hou je een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Stabiliseren

Door de hoge bloeddruk wordt de placenta minder goed doorbloed en daardoor kan je kindje te weinig voedingsstoffen en/of zuurstof krijgen. Door een tekort aan voedingsstoffen zal je baby minder goed groeien en dit zal goed in de gaten worden gehouden door groeiecho’s te maken. Vaak wordt eerst geprobeerd de bloeddruk met medicatie te stabiliseren, een geboorte is dan vaak niet meteen noodzakelijk. Maar wanneer je kindje te weinig zuurstof krijgt moet natuurlijk heel snel ingegrepen worden en zal het met een keizersnede worden gehaald.

Ingrijpen

Bij (pre-)eclampsie en HELLP speelt behalve de toestand van de baby ook de gezondheid van de moeder een grote rol bij de beslissing om de baby geboren te laten worden of niet. Zo lang de gezondheid van de moeder dat toelaat, zal gewacht worden met ingrijpen. Al dan niet tijdens een ziekenhuisopname. Bij een beginnende of milde vorm van pre-eclampsie en/of HELLP wordt vaak eerst geprobeerd de bloeddruk te verlagen met medicijnen. De moeder krijgt vaak regelmatig bloeddrukmetingen en ECG-controles om de conditie van de baby in de gaten te houden.

Wanneer je last hebt van symptomen zoals hierboven beschreven, is het belangrijk zo snel mogelijk je arts of verloskundige in te lichten zodat zij verder onderzoek kunnen doen. Hoe eerder je er bij bent hoe beter het is, zowel voor de gezondheid van moeder en kind als voor het herstel van de moeder achteraf.

Op de website van het Transmuraal vrouwen dagcentrum van het Maastricht UMC+ en Hart voor HELLP is heel veel nuttige informatie te vinden over alles wat met zwangerschapsvergiftiging te maken heeft. Hart voor HELLP heeft daarnaast een actieve Facebook groep waar je terecht kunt met al je vragen en waar je je verhaal kwijt kunt: pre-eclampsie en HELLP-syndroom (nl/be) lotgenoten contact groep