Wat kan ik verwachten als mijn baby te vroeg geboren wordt?

Als je te vroeg dreigt te gaan bevallen, zal er direct actie ondernomen worden. Allereerst zal er gekeken worden naar de termijn waarop je baby zich aandient.


Na 32 zwangerschapsweken of meer

Kinderen die geboren worden na een zwangerschapstermijn van 32 weken of meer en waar geen complicaties verwacht worden, kunnen opgevangen worden op de couveuseafdeling van een streekziekenhuis. Deze ziekenhuizen zijn toegerust om de Medium Care en High Care zorg aan deze kinderen te geven.


Na minder dan 32 weken en bij complicaties

Dient je kindje zich eerder aan dan 32 weken, of zijn er complicaties, dan zal er worden gekozen voor een High Care centrum, waar voor een kortdurende periode intensieve zorg wordt geboden, of een gespecialiseerd (kinder)ziekenhuis (meestal een academisch ziekenhuis of een speciaal centrum) waar intensieve zorg wordt gegeven aan de allerziekste of allerkleinste kinderen.

De afdeling waar je kindje terechtkomt in een gespecialiseerd (kinder)ziekenhuis wordt de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) of ICN (Intensive Care Neonatologie) genoemd. Hier heeft men de mogelijkheden om een kind kunstmatig te beademen of op andere manier te ondersteunen. Ook wanneer je baby speciale zorg nodig heeft door complicaties of aangeboren afwijkingen, kan deze op deze afdelingen geboden worden. Een aantal van deze centra hebben speciale voorzieningen voor chirurgische ingrepen of behandeltechnieken.

Op een NICU zijn de plaatsen beperkt. Bij een dreigende vroeggeboorte zal er dus gekeken worden welk dichtstbijzijnde gespecialiseerde ziekenhuis plaats heeft. Dit betekent dat, wanneer je kindje de intensieve zorg niet meer nodig heeft, het overgeplaatst zal worden naar een High Care afdeling of een ander (streek)ziekenhuis.