Klaplong

Als er lucht zit tussen de long en de borstkaswand, is er sprake van een klaplong (pneumothorax). Een klaplong is het gevolg van het knappen van longblaasjes. Doordat de long helemaal of gedeeltelijk dichtklapt kan je kindje in ernstige ademhalingsproblemen komen.

Als de druk in de longblaasjes door de beademing te hoog wordt kan dit een klaplong veroorzaken. Dit is daarom de meest voorkomende oorzaak. Hoewel een klaplong ook spontaan kan ontstaan.

Om een klaplong te verhelpen wordt de lucht die op de verkeerde plaats zit met van een slangetje (een thoraxdrain) weggezogen. Dit is een pijnlijke behandeling, daarom zal er morfine toegediend worden.