Fysiotherapie

Waarvoor komt een kinderfysiotherapeut in beeld?

Soms is het nodig dat je kindje gezien wordt door een kinderfysiotherapeut. Soms blijkt dit al in het ziekenhuis. Je zult dan hoogstwaarschijnlijk al contact hebben met een kinderfysiotherapeut die verbonden is aan het ziekenhuis. Maar het kan ook pas blijken bij thuiskomst.

Motorische ontwikkelingsachterstand

Wanneer een kind te vroeg geboren is, heeft het meestal een ontwikkelingsachterstand op zijn leeftijdsgenootjes (uitgaande van de kalenderleeftijd). Daarom wordt er bij het volgen van de motorische ontwikkeling uitgegaan van de gecorrigeerde leeftijd. Vergelijk je kind niet met kinderen die rond dezelfde datum op tijd geboren zijn. Hoe de motorische ontwikkeling van een te vroeg geboren kind zal verlopen is vaak moeilijk te zeggen en voor ieder kind heel verschillend. De tijd zal dit moeten uitwijzen.

Blijkt je kind stimulans nodig te hebben bij het ontwikkelen van de motoriek, dan zul je in contact worden gebracht met een kinderfysiotherapeut. Dit kan ook het geval zijn als het zich vaak overstrekt, wat veel voorkomt bij prematuren. De fysiotherapeut geeft adviezen over de houding van het kind en hoe je je kind het beste kunt oppakken of vasthouden.

Voorkeurshouding

We spreken van een voorkeurshouding als je kind zijn hoofd steeds naar dezelfde kant draait en die houding ook blijft aanhouden. Het is belangrijk dat een voorkeurshouding voorkomen of verholpen wordt, omdat het gevolgen kan hebben voor de vorm van de schedel en voor de motorische ontwikkeling.

Problemen met spieren en gewrichten

Het kan gebeuren dat kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking waarbij ook problemen met de gewrichten en spieren een rol spelen. Denk aan verminderde beweeglijkheid van de gewrichten of vormafwijkingen. Een kinderfysiotherapeut zal je kindje onderzoeken en observeren om zo te bepalen of een behandeling mogelijk is en welke dit zal moeten zijn.

Plexus brachialis laesie

Dit is een beschadiging van de zenuwen die vanuit de nek naar de arm lopen. Dit kan tijdens de geboorte ontstaan. Een kinderfysiotherapeut kan advies geven over hoe te handelen in dit geval.

Slijmophoping in de longen

Als een kind lange tijd aan de beademing heeft moeten liggen, kan het (taaie) slijmophoping krijgen in de longen. Ademhalingsproblemen kunnen daarvan het gevolg zijn. Een kinderfysiotherapeut kan een behandeling geven die het makkelijker maakt om het slijm uit de longen te verwijderen. Zo blijven de longen zo schoon mogelijk.