Sepsis (bloedvergiftiging)

Bloedvergiftiging is een zeer ernstig ziektebeeld, soms met dodelijke afloop. Het wordt meestal veroorzaakt door bacteriën of toxinen, meestal ontstaan deze infecties via de intraveneus (‘in de aderen’) ingebrachte slangen en infusen. Bloedvergiftiging kan door een infectie, virus, parasiet, gist en schimmel worden veroorzaakt. Dit gebeurt wanneer de infectie zich naar de bloedbaan heeft uitgebreid.

Symptomen

  • hoge hartslag (tachycardie)
  • hoge ademfrequentie
  • koorts of ondertemperatuur (hypothermie)
  • het kind reageert niet alert meer
  • een grauwe kleur
  • slecht verdragen van voeding
  • spugen

Bij een vermoeden van neonatale sepsis wordt er direct gestart met een breedspectrum antibiotica. Er wordt bloed afgenomen om te achterhalen om welke infectie het gaat. Als dat duidelijk is zal er overgegaan worden op een meer specifiek antibioticum. Soms is ondersteuning in de ademhaling nodig of moet er vocht worden toegediend ter ondersteuning van de bloedsomloop en de bloeddruk. Als de bloeddruk gevaarlijk laag daalt spreekt men van septische shock.