NIDCAP

NIDCAP is de afkorting van Newborn Individualized Development Care and Assessment Programme. Het staat voor individuele familie- en ontwikkelingsgerichte zorg voor pasgeborenen. Met andere woorden; het gedrag van het pasgeboren kind wordt geobserveerd en geïnterpreteerd, zodat de zorg zo goed mogelijk op het individuele kind aangepast kan worden. Met andere woorden: hoe denk je dat het kindje zich voelt en wat zou het nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Op deze manier wordt er een individueel zorgplan gemaakt. Het speelt volledig in op de persoonlijke behoeftes van het kind. Familie speelt hierbij een belangrijke rol, de ouders worden gezien als de belangrijkste verzorgers van de baby.

Heidelise Als, een Amerikaanse hoogleraar psychologie aan de Harvard University of Boston, is de grondlegger van de NIDCAP-methode. Zij geeft intensieve trainingen over de hele wereld.


Hoe ziet NIDCAP er in de praktijk uit?

In het mooiste geval heeft ieder kind een eigen kamertje op de NICU, waar ouders dag en nacht bij hun kind kunnen zijn. Buidelen (of kangoeroeën) speelt een heel belangrijke rol en wordt dan ook zo veel mogelijk gedaan. Ondanks de privacy is de zorg intensief. Ouders worden goed begeleid door het ziekenhuispersoneel. Helaas beschikken nog niet alle ziekenhuizen over deze mogelijkheden, hoewel er goede ontwikkelingen gaande zijn. Steeds meer ziekenhuizen beschikken inmiddels over zogenaamde ‘moeder en kind centra’ waar moeder en kind samen op een kamer verblijven en kunnen worden verzorgd.

Niet alleen de observaties, het buidelen en de begeleiding van de ouders zijn erg belangrijk. Ook het bieden van geborgenheid aan het kind is belangrijk. Dit kan door het kindje in een ‘nestje’ te leggen, gemaakt van zachte, stevige doeken. De handjes bij de mond brengen, een doekje in de couveuse of het (warmte)bedje leggen met moeders geur en het laten horen van je stem zijn tevens belangrijke dingen die je voor je kindje kunt doen. Jullie als ouders zijn de belangrijkste personen in het leven jullie kindje en de meest constante factoren. Maak daar dus optimaal gebruik van en, nog veel belangrijker, probeer te genieten van alle mooie momenten die je met je kindje mag beleven!

Bij de NIDCAP-methode is vooral de inbreng van ouders erg belangrijk. Ouders worden nauw betrokken bij de verzorging van hun kind(eren). Om de (verzorgende) handelingen voor het kind zo comfortabel mogelijk te maken, worden deze handelingen vaak samen met iemand uitgevoerd. Een van de ouders, of een verpleegkundige, ondersteunt het kindje door zachtjes de handen op het hoofd en het lijfje of de beentjes te leggen. De andere ouder, of een verpleegkundige, voert de handeling uit.


Waarom NIDCAP?

De belangrijkste doelen van de NIDCAP-methode zijn het verminderen van stress bij het kind, de ontwikkeling stimuleren en de band tussen kind en ouders bevorderen. Bij kinderen die te vroeg geboren worden is de hersenontwikkeling nog niet voltooid. Daarvoor had het kindje de baarmoeder nog nodig. Voor de rijping van de hersenen is een diepe slaap heel belangrijk. Het storen van een kind in de slaap zou dus schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen. Bij NIDCAP wordt er rekening gehouden met het ritme van de kinderen. Door goed te observeren kan er vastgesteld worden of een kindje diep slaapt. In dat geval wordt er gewacht met het uitvoeren van handelingen. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen die volgens de NIDCAP-methode verzorgd zijn, de hersenen een betere structuur hebben en beter functioneren. Ook liggen deze kinderen vaak minder lang in het ziekenhuis en lopen minder longschade op.

Wil je uitgebreide informatie over de NIDCAP methode, lees dan verder (in het Engels) op de site van NIDCAP Federation International.