Home > Informatie > Dreigende vroeggeboorte

Dreigende vroeggeboorte

Bij een dreigende vroeggeboorte is het noodzakelijk dat je wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een zwangerschap duurt normaal gesproken 37 tot 42 weken. Bij ongeveer tien procent van alle zwangerschappen kondigt de geboorte zich echter ruim vóór de uitgerekende datum aan.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je vroegtijdig weeën krijgt en/of je vliezen vroegtijdig breken. Maar ook bij een vroegtijdig loslatende placenta, een hoge bloeddruk, HELLP-syndroom, pre-eclampsie en/of eclampsie, waardoor jij en je kindje in gevaar kunnen komen. Ook bij meerlingzwangerschappen begint de bevalling vaak vroegtijdig.

Soms zijn er voortekenen

Vaak komt een vroeggeboorte totaal onverwachts, maar soms zijn er voortekenen. Bijvoorbeeld wanneer je de slijmprop verliest, zeer regelmatige harde buiken hebt of bloed verliest of wanneer je opeens heel veel vocht gaat vasthouden. In dat geval heb je de mogelijkheid om je zo goed mogelijk voor te bereiden, hoewel je nooit helemaal kunt weten wat je te wachten staat.

Oorzaken van een vroegtijdige bevalling

De oorzaak van een vroeggeboorte kan niet altijd worden verklaard. Een vroeggeboorte kan spontaan optreden of worden opgewekt (de bevalling wordt ingeleid). Soms kan een simpele infectie de oorzaak zijn, bijvoorbeeld ontstoken tandvlees (parodontitis). Bij meerlingzwangerschappen komen spontane vroeggeboortes veel voor omdat deze zwangerschappen erg veel van het lichaam van de moeder vergen. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van een vroeggeboorte: