Home > Informatie > Dreigende vroeggeboorte > Mogelijke oorzaken van een vroeggeboorte

Mogelijke oorzaken van een vroeggeboorte

De oorzaak van een vroeggeboorte kan niet altijd worden verklaard. Een vroeggeboorte kan spontaan optreden of worden opgewekt (de bevalling wordt ingeleid). Soms kan een simpele infectie de oorzaak zijn, bijvoorbeeld ontstoken tandvlees (parodontitis). Bij meerlingzwangerschappen komen spontane vroeggeboortes veel voor omdat deze zwangerschappen erg veel van het lichaam van de moeder vergen.

Mogelijke oorzaken van een vroeggeboorte


De bevalling proberen uit te stellen

In de meeste gevallen zal worden geprobeerd om de bevalling zo lang mogelijk uit te stellen, bijvoorbeeld bij vroegtijdige weeën of een verkorte baarmoederhals. Wanneer dit laatste vroeg in de bevalling wordt ontdekt, wordt vaak een cervicale cerclage geplaatst, een bandje om de baarmoederhals om de cervix te verstevigen.

Wanneer je vroegtijdig weeën krijgt, zal je in het ziekenhuis injecties in je bovenbeen krijgen met longrijpers (corticosteroïden) voor je baby, en weeënremmende medicijnen. Wanneer je vliezen vroegtijdig breken hangt het af van de situatie. Soms word je opgenomen ter observatie vanwege infectiegevaar, maar wordt alsnog de bevalling zo lang mogelijk uitgesteld. In de meeste gevallen zal de bevalling na het breken van de vliezen binnen 24 uur plaatsvinden.

Wanneer de bevalling voor 24 weken of na 34 weken begint, is weeënremming niet zinvol. Voor 24 weken wordt afgewacht en na 34 weken proberen ze de bevalling over het algemeen niet meer tegen te houden.

De bevalling moet worden opgewekt

Soms moet een bevalling te vroeg worden opgewekt. Bijvoorbeeld omdat de groei van de baby in de baarmoeder onvoldoende is door zuurstoftekort door een slechte doorbloeding van de navelstreng/placenta, maar ook bij ernstig bloedverlies van de moeder bij een loslatende placenta of wanneer het leven van moeder en kind door zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie, eclampsie en/of HELLP-syndroom) in gevaar komt.

In extreme gevallen van zwangerschapsmisselijkheid, wordt er soms ook voor gekozen om een zwangerschap vroegtijdig in te leiden. Wanneer moeder te veel verzwakt is en het niet meer verantwoord is om de zwangerschap voort te zetten. Meer informatie over Hyperemesis Gravidarum vind je op de site van Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum.

Opwekken van de bevalling gebeurt soms door het breken van de vliezen, door speciale pasta op de cervix te smeren of door een infuus met “weeënopwekkers”. Bij spoed, bijvoorbeeld door zuurstoftekort van de baby, wanneer de hartslag van de baby ernstig daalt of wanneer een natuurlijke bevalling niet meer verantwoord is voor de gezondheid van de moeder, zal een keizersnede of spoedkeizersnede plaatsvinden.