Home > Informatie > Dreigende vroeggeboorte > Mogelijke oorzaken van een vroeggeboorte > Pre-eclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom

Hoge bloeddruk, pre-eclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom

Pre-eclampsie, eclampsie en HELLP-syndroom worden gekenmerkt door een hoge bloeddruk (hypertensie) in combinatie met eiwitverlies in de urine. De verzamelnaam voor deze drie zwangerschapscomplicaties is zwangerschapsvergiftiging. Eclampsie is een complicatie van pre-eclampsie, waarbij stuipen (toevallen) optreden. Pre-eclampsie kan overgaan in HELLP, maar HELLP kan ook plotseling ontstaan zonder dat het vooraf wordt gegaan aan pre-eclampsie.

HELLP staat voor Hemolysis, Elevated Liverenzymes, Low Platelets. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogde afbraak van rode bloedcellen, een gestoorde leverfunctie en een tekort aan bloedplaatjes, waardoor de bloedstolling wordt ontregeld. Alle drie zijn ze levensbedreigend voor zowel de moeder als de baby.

Symptomen van zwangerschapsvergiftiging

 • hoge bloeddruk (meestal alleen meetbaar, niet voelbaar)
 • vocht vasthouden
 • sterke gewichtstoename (door vasthouden van vocht)
 • hoofdpijn
 • sterretjes, lichtvlekken en/of lichtflitsen zien
 • bandgevoel om hoofd (alsof er een band om je hoofd wordt strakgetrokken)
 • bandgevoel om buik (alsof er een band vlak boven je buik wordt strakgetrokken)
 • buikpijn bovenin de buik en leverstreek of onder de borst
 • pijn in de bovenrug of tussen de schouderbladen
 • misselijkheid en braken
 • concentratieproblemen
 • tintelingen (in de vingers)


Zeker wanneer je voor het eerst zwanger bent, is het niet altijd even makkelijk om deze symptomen te herkennen. Je vraagt je toch al snel af of iets er niet gewoon ‘bij hoort’. Trek bij twijfel altijd aan de bel. Hoe eerder ze er bij zijn, hoe meer de schade voor zowel moeder als kind kan worden beperkt en hoe korter het herstel zal zijn.

Nadat je baby is geboren, zal de ziekte in principe meestal snel verdwijnen. Wat minder bekend is, is dat de restverschijnselen vaak nog erg lang kunnen blijven. Het kan enkele jaren duren voor je concentratievermogen en energiehuishouding weer op peil zijn. Soms word je nooit meer helemaal de oude. Daarnaast hou je na het doormaken van (pre-)eclampsie en/of HELLP-syndroom een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Stabiliseren

Door de hoge bloeddruk wordt de placenta minder goed doorbloed. Hierdoor kan je kindje te weinig voedingsstoffen en/of zuurstof krijgen. Door een tekort aan voedingsstoffen groeit je baby minder goed. Dit moet in het ziekenhuis scherp in de gaten worden gehouden door groeiecho’s te maken. Vaak wordt eerst geprobeerd om de bloeddruk met medicatie te stabiliseren. Een geboorte is in het begin niet altijd meteen noodzakelijk. Maar wanneer je kindje te weinig zuurstof krijgt, moet natuurlijk heel snel ingegrepen worden. Je zal dan worden ingeleid of je baby wordt met een keizersnede gehaald.

Ingrijpen

Bij (pre-)eclampsie en HELLP speelt behalve de toestand van de baby ook de gezondheid van de moeder een grote rol bij de beslissing om de baby geboren te laten worden of niet. Zo lang jouw gezondheid dat toelaat, zal gewacht worden met ingrijpen. Al dan niet tijdens een ziekenhuisopname. Bij een beginnende of milde vorm van pre-eclampsie en/of HELLP wordt vaak eerst geprobeerd de bloeddruk te verlagen met medicijnen. Je krijgt dan regelmatig bloeddrukmetingen en ECG-controles om de conditie van je baby in de gaten te houden.

Wanneer je last hebt van symptomen zoals hierboven beschreven, is het belangrijk zo snel mogelijk je arts of verloskundige in te lichten zodat zij verder onderzoek kunnen doen. Hoe eerder je er bij bent hoe beter het is, zowel voor de gezondheid van jou en je kind als voor je herstel achteraf.

Op de website van het Transmuraal vrouwen dagcentrum van het Maastricht UMC+ en Hart voor HELLP is heel veel nuttige informatie te vinden over alles wat met zwangerschapsvergiftiging te maken heeft. Hart voor HELLP heeft daarnaast een actieve Facebook groep waar je terecht kunt met al je vragen en waar je je verhaal kwijt kunt: pre-eclampsie en HELLP-syndroom (nl/be) lotgenoten contact groep