Medicijnen

Antibiotica

Zodra er verdenking is van een infectie wordt er gestart met een breedspectrum antibiotica. Als er onderzocht is of er daadwerkelijk sprake is van een infectie en de aard van de infectie is vastgesteld, kan er gestart worden met meer specifieke antibiotica.

Celestone

Dit is een medicijn dat de longrijping van het ongeboren kind bevordert. Moeders die te vroeg dreigen te bevallen krijgen dit medicijn (hormoon) toegediend. Zo hoopt men dat er na de geboorte minder lang of zelfs geen beademing nodig is.

Coffeïne

Wordt gegeven om de ademhaling van de baby te ondersteunen. Het kind gaat hierdoor beter ademhalen.

Dexamethason

Is een sterke ontstekingsremmer die wordt toegediend als een kindje ernstige longproblemen heeft en beademd wordt. Het heeft als doel zo snel mogelijk de beademing te kunnen afbouwen en stoppen.

Diuretica

Als een kind veel vocht vasthoudt, wordt er vaak met diuretica (plasmedicatie) gestart. Deze medicijnen bevorderen de urineproductie en dus het afvoeren van vocht.

Dopamine en Dobutamine

Deze medicijnen worden toegepast als er sprake is van een te lage bloeddruk. Vaak zal eerst geprobeerd worden de bloeddruk te verhogen door het toedienen van extra vocht via een infuus. Als dat niet voldoende is, start men met Dopamine en/of Dobutamine. Dit zijn bloeddrukondersteunende medicijnen.

Dopram

Als coffeïne niet werkt, kan er gestart worden met Dopram. Dit werkt iets anders dan coffeïne, maar is ook bedoeld om de ademhaling te stimuleren.

Indocid

Dit medicijn krijgt een baby als de Ductus van Botalli niet sluit. Indocid zorgt ervoor dat het bloedvat sluit.

Natriumbicarbonaat

Te vroeg geboren kinderen verliezen vaak natriumbicarbonaat door de onrijpheid van de nieren. Natriumbicarbonaat is een stof die in het lichaam ligt opgeslagen als buffer. Het dient om de zuurgraad van het bloed in balans te houden. Verliest een kind teveel natriumbicarbonaat, dan wordt dit extra gegeven om de zuurgraad van het bloed weer in balans te krijgen.

Pijnstillers

Als er pijn, onrust of discomfort wordt verdacht of vastgesteld, kan er Paracetamol, Morfine of Dormicum worden toegediend.

Prostin of Prostagladine E2 (PGE2)

Soms is er sprake van een hartafwijking waarbij de Ductus van Botalli juist open moet blijven. Om daarvoor te zorgen wordt er Prostin toegediend. Dit zorgt ervoor dat de Ductus van Botalli niet sluit of juist weer open gaat.

Surfactant

Dit is een natuurlijke stof die door een te vroeg geboren baby met onrijpe longen, niet of nauwelijks wordt aangemaakt. Deze stof zorgt ervoor dat na het uitademen lucht achterblijft in de longblaasjes. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de longblaasjes niet dichtvallen. Als blijkt dat een kind een tekort heeft aan Surfactant, dan zal dit extra worden toegediend. Surfactant wordt rechtstreeks in de longen gebracht. Het kan dus alleen gegeven worden als een kind wordt beademd.

Vitamine K

Voor het bevorderen van de stolling van het bloed en om eventuele bloedingen te voorkomen, krijgen alle pasgeborenen binnen een paar uur na de geboorte vitamine K toegediend. Kinderen die borstvoeding krijgen, moeten totdat ze 12 weken oud zijn dagelijks vitamine K krijgen.