Algo-gehoortest

Als een baby langer dan 24 uur verblijft op een NICU, zal er een Algo-gehoortest worden afgenomen. Bij 1 op de 1.000 gezonde, pasgeboren babies komt aangeboren gehoorverlies voor. Bij kinderen die terechtkomen op een NICU is dat veel vaker, namelijk 2 op de 100 kinderen hebben daar aangeboren gehoorverlies.

Het is belangrijk om dit gehoorverlies zo snel mogelijk vast te stellen en te behandelen. Een kind met een gehoorstoornis krijgt namelijk problemen met de spraak- en taalontwikkeling. Je leert praten door te horen en te luisteren. En de meest belangrijke periode in deze ontwikkeling is de periode van de geboorte tot het derde levensjaar. Een vroege diagnose kan er daarom voor zorgen dat een kind optimale ontwikkelingskansen krijgt.

Tijdens de Algo-gehoortest wordt de gehoorzenuw getest. Dit gebeurt terwijl de baby slaapt of vlak na een voeding. Via oordoppen krijgt het kind geluidjes te horen. Doormiddel van drie elektroden, op het hoofd, in de nek en op de schouder, wordt de weg die de geluidssignalen van het oor naar de hersenen moeten afleggen getest. De uitkomst van de test wordt vergeleken met de resultaten van goed horende pasgeborenen. De uitslag wordt meteen bekend gemaakt.

Niet hetzelfde als op het consultatiebureau

De Algo-gehoortest is niet dezelfde gehoortest zoals die uitgevoerd wordt door het consultatiebureau. Op het consultatiebureau doet men de OAE-test (Oto-Akoestische Emissies). Hierbij wordt niet de gehoorzenuw getest. Bij de OAE-test worden geluidjes het oor ingestuurd en de reactie van het oor (klikjes) wordt gemeten met een apparaatje.