EEG (Electro Encephalogram)

Om de hersenfuncties van een kind te onderzoeken wordt er gebruik gemaakt van een EEG. Met een EEG kunnen zowel de aard als de plaats van een afwijking bekeken worden. Dit onderzoek is niet schadelijk voor het kind. Er worden twintig electroden aangebracht op het hoofd van de baby. Tussen de elektroden en de huid wordt een geleidende vloeistof aangebracht om goed contact te kunnen maken met de hoofdhuid. In een grafiek wordt het EEG-signaal weergegeven. Daarin kan informatie over de staat van de hersenen worden afgelezen.