Home > Informatie > Vroeggeboorte of prematuriteit en dysmaturiteit

Vroeggeboorte of prematuriteit en dysmaturiteit

Van vroeggeboorte of prematuriteit spreken we wanneer een baby te vroeg geboren wordt; voor 37 zwangerschapsweken. Bij dysmaturiteit zijn de problemen die een baby na de geboorte ondervindt vaak vergelijkbaar met een prematuur geboren baby. Dysmatuur geboren baby’s hoeven niet altijd prematuur te zijn, maar dit kan wel.

Prematuur

Wanneer je baby wordt geboren voor 37 zwangerschapsweken, spreken we van een vroeggeboorte of prematuriteit. Een zwangerschap die voor de 22 zwangerschapsweken eindigt wordt een miskraam genoemd. Een baby kan op die termijn over het algemeen niet buiten de buik van de moeder overleven.

Extreem prematuur

Een baby die voor 32 zwangerschapsweken wordt geboren, is extreem prematuur. De kans op complicaties neemt toe met elke zwangerschapsweek die een baby korter in de buik van zijn moeder kan blijven. Extreem prematuur geboren baby’s worden opgenomen op een van de NICU’s van de tien academische ziekenhuizen in ons land. Wanneer je voor 32 weken dreigt te gaan bevallen, zal je daarom naar een academisch ziekenhuis worden overgebracht.

Dysmatuur

Dysmatuur geboren baby’s hebben een te laag geboortegewicht voor de duur van de zwangerschap. Dysmaturiteit kan samengaan met prematuriteit (dit noemen we pre-dysmaturiteit), maar dat hoeft niet. Een kindje dat bij de geboorte minder dan 2.300 gram weegt, zal in de meeste gevallen een tijdje in een couveuse worden gelegd. De gevolgen en mogelijk complicaties zijn voor een dysmature baby vergelijkbaar met die voor een prematuur. Net als een prematuur geboren baby is een dysmature baby vaak nog niet volledig ontwikkeld en erg vatbaar voor infecties.

Oorzaken dysmaturiteit

Mogelijk oorzaken van dysmaturiteit zijn:

  • Aangeboren en/of chromosomale afwijkingen
  • Meerlingzwangerschap
  • Genetische factoren
  • Roken en/of drugs, medicijnen of alcohol gebruik tijdens de zwangerschap
  • Verstoorde toevoer van voedingsstoffen en zuurstof van de placenta (moederkoek) naar de baby
  • Ondervoeding bij de moeder