Home > Informatie > Vroeggeboorte of prematuriteit en dysmaturiteit > Gecorrigeerde leeftijd

Gecorrigeerde leeftijd

Wanneer je baby te vroeg is geboren, is zijn ontwikkeling vaak anders dan die van een à terme geboren baby. Natuurlijk is hij soms mager en klein, maar ook zijn niet alle organen nog volledig ontwikkeld. Hierdoor zal hij ook niet alle mijlpalen in de ontwikkeling op hetzelfde moment doormaken als à terme geboren baby’s. Zoals wanneer hij voor het eerst gaat kruipen, omdraaien en praten. Dit komt doordat hij zijn energie nodig heeft om zich warm te houden en te groeien, maar ook omdat hij nog niet volledig ontwikkeld was toen hij geboren werd.

Om deze ‘valste start’ goed te maken, spreken we naast de ‘gewone’ leeftijd, van zijn gecorrigeerde leeftijd. Dit is zijn leeftijd gerekend vanaf de oorspronkelijk uitgerekende datum.

Hoe reken je de gecorrigeerde leeftijd uit?

De gecorrigeerde leeftijd is de leeftijd die je baby zou hebben gehad als hij à terme zou zijn geboren. Door het aantal weken dat hij te vroeg is geboren af te trekken van het daadwerkelijk aantal weken dat hij oud is, bereken je de gecorrigeerde leeftijd.

Bijvoorbeeld: je baby werd geboren toen je 32 weken zwanger was, dat is 8 weken te vroeg. Als hij 12 weken oud is, zal hij dus volgens de gecorrigeerde leeftijd 4 weken oud zijn. Met andere woorden: qua ontwikkeling komt hij overeen met een à terme geboren baby van 4 weken oud. Als hij 16 weken oud is, komt hij overeen met een à terme geboren baby van 8 weken oud, dan is 8 weken dus zijn gecorrigeerde leeftijd.

Zorg ervoor dat gezondheidszorgers op de hoogte zijn van de gecorrigeerde leeftijd en dat zij het gewicht, de lengte en de mijlpalen in de ontwikkeling van je baby altijd in overeenstemming daarmee beoordelen. Wanneer je deze mijlpalen wilt bijhouden in een babyboek, merk je al snel dat je premature baby vaak niet ‘voldoet’ aan de vragen in de standaard boeken. In het Babyboek voor Prematuren, dat al begint bij zwangerschapsweek 24, wordt in alle vragen rekening gehouden met de gecorrigeerde leeftijd. Ook staan hier groeicurven in die je zowel voor de ‘gewone’ als de gecorrigeerde leeftijd in kunt vullen. Dit boek is te koop via onze shop.


Babyboek voor Prematuren groeicurven
Groeicurven uit het Babyboek voor Prematuren

Hoe zit het met voeding en de gecorrigeerde leeftijd?

Er wordt gezegd dat de ontwikkeling van het maag-darmstelsel begint op het moment dat het wordt blootgesteld aan voeding. Dus op het moment dat je baby voor het eerst melk in zijn maag en darmen krijgt, via borst of sonde. Voor voeding hoef je dus in principe niet altijd de gecorrigeerde leeftijd aan te houden. Wel zijn de darmen van een prematuur geboren baby bij de geboorte vaak nog niet goed ontwikkeld en erg kwetsbaar, daarom is het belangrijk om heel goed naar je kind te kijken en te overleggen met de kinderarts over zijn voeding.

Te vroeg geboren baby’s hebben een grote kans op complicaties als NEC en hun gevoelige darmen hebben soms meer moeite met verdragen van voeding. Borstvoeding (of afgekolfde moedermelk een flesje) is helemaal op de behoefte van jouw baby afgestemd en altijd de beste keus, helemaal wanneer je baby te vroeg is geboren. Mijn ervaring en die van vele andere moeders, is dat vanaf het moment dat er wordt gestart met kunstvoeding, de ontlasting moeizamer kan gaan en je baby meer last kan krijgen van krampjes.