Kansen voor het kind

Behandeling vanaf 25 zwangerschapsweken

In Nederland worden kinderen die geboren worden met een termijn van 25 weken in een aantal ziekenhuizen actief behandeld. Door vooruitgang op medisch-technisch gebied zijn de kansen voor (extreem) vroeggeboren kinderen aanzienlijk toegenomen. Op medisch gebied is de vooruitgang geboekt door de behandeling met surfactant en longrijping stimulerende corticosteroïden. Deze medicijnen worden bij een dreigende vroeggeboorte via de moeder toegediend. Dit verkleint de ademhalingsproblemen na de geboorte. Op technisch gebied is de vooruitgang vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de beademingstechnieken. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sterfgevallen onder vroeggeborenen aanzienlijk is verminderd.

De overlevingskansen voor kinderen die geboren worden met een termijn van 27 weken of meer liggen rond de 90%. Dit was zo’n 25 jaar geleden veel minder. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat ook de kansen voor kinderen geboren met een termijn van 23 weken gestegen is van 0 tot 65%. Voor iedere week dat een kind later wordt geboren, stijgen de kansen met 6 tot 9%. (Bron: www.vroeggeboorte.nl)


Actief behandelen bij 24 weken?

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) hebben begin oktober 2010 een persbericht uitgedaan waarin ze stellen dat er genoeg redenen zijn om kinderen bij een termijn van 24 weken actief te gaan behandelen. ZonMw heeft in opdracht van het ministerie aan de NVK en de NVOG gevraagd om een richtlijn te ontwikkelen die ertoe moet leiden dat er een eenduidig landelijk beleid voor het behandelen van prematuren tussen de 24 en 26 weken ontstaat. (Bron: www.mednet.nl)