Home > Informatie > Vroeggeboorte of prematuriteit en dysmaturiteit > Kansen voor het kind

Kansen voor het kind

Door te huidige behandeltechnieken zijn de overlevingskansen van prematuur geboren baby’s de afgelopen decennia enorm toegenomen. Dit is goed nieuws, maar toch wordt er veel gedebatteerd over de behandelgrens van extreem prematuren, die in Nederland momenteel op de 24 zwangerschapsweken ligt. Want hoewel medici veel kunnen doen om baby’s in leven te houden, zijn de gevolgen van een vroeggeboorte nog steeds niet goed te overzien.

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat de kansen voor kinderen geboren met een termijn van 23 weken gestegen is van 0 tot 65%. Voor iedere week dat een kind later wordt geboren, stijgen de kansen met 6 tot 9%. (Bron: www.vroeggeboorte.nl) Voor baby’s die vanaf 26 weken worden geboren is de overlevingskans ongeveer 70%. Vanaf 27 weken ligt dit rond de 90% en bij een zwangerschapsduur van 33 weken stijgt de overlevingskans naar 95%.

Gevolgen van een vroeggeboorte

In het artikel Behandel niet ieder extreem vroeggeboren kind in Trouw wordt geschreven dat uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de baby’s die rond de 24 weken wordt geboren overlijdt. Van de overige kinderen, houdt bijna de helft een neurologische, verstandelijke en/of fysieke beperking over aan hun vroeggeboorte. Slechts 1 op de 4 van hen is rond hun tweede verjaardag volledig gezond. (Wij schreven een blog naar aanleiding van dit artikel: Hoe levensvatbaar is een kind dat al met 24 of 25 weken wordt geboren?

Behandeling vanaf 24 zwangerschapsweken

Nog maar een paar jaar geleden werden kinderen in Nederland alleen actief behandeld wanneer ze geboren werden met een termijn vanaf 25 weken. Door vooruitgang op medisch-technisch gebied zijn de kansen voor (extreem) prematuur geboren kinderen aanzienlijk toegenomen. Op medisch gebied is deze vooruitgang bijvoorbeeld geboekt door de behandeling met surfactant die kunstmatig wordt toegediend en door het voor de geboorte toedienen van longrijping stimulerende corticosteroïden aan de moeder. Dit verkleint de ademhalingsproblemen na de geboorte. Op technisch gebied is de vooruitgang vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de verschillende beademingstechnieken. Beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sterfgevallen onder vroeggeborenen aanzienlijk is verminderd.