Selecteer een pagina

Zeer vroeg geboren kinderen die op 5-jarige leeftijd een voor hun leeftijd normaal poppetje kunnen tekenen, maken doorgaans een normale cognitieve en motorische ontwikkeling door. Een afwijkend poppetje kan wijzen op een ontwikkelingsachterstand. Ter bevestiging zijn wel altijd extra gestandaardiseerde cognitieve en motorische tests nodig. Sasja Schepers (Universiteit Utrecht) et. al. wijzen hier op in European Journal of Pediatrics.

Zeer vroeg geboren kinderen – zwangerschapsduur < 32 weken en/of geboortegewicht < 1500 gram – lopen een risico op motorische en cognitieve ontwikkelingsachterstanden. Follow-up van deze kinderen is belangrijk maar tevens kostbaar. Een simpele kindertekening biedt mogelijk uitkomst.

De onderzoekers bepaalden van 72 zeer preterme en 60 aterme kinderen de cognitieve en motorische vaardigheden op de leeftijd van een half, 1, 2 en 5 jaar. Ook moesten de kinderen op 5-jarige leeftijd een poppetje tekenen: de zogenaamde ‘draw a person’-test (DAP-test). De kindertekeningen beoordeelden zij op een 14-tal kenmerken, waaronder het aantal lichaamsdelen, kleding, detailniveau en proportionaliteit. In hun analyses hielden zij rekening met belangrijke biologische en sociale risicofactoren voor ontwikkelingsproblemen.

Preterme kinderen tekenden minder goed voor hun leeftijd dan aterme kinderen. De onderzoekers vonden kleine positieve verbanden tussen DAP en cognitief functioneren na een half, 2 en 5 jaar, en tussen DAP en motorische vaardigheden na 1, 2 en 5 jaar.

Volgens de auteurs is de poppetjestest erg specifiek in het herkennen van pretermen met normale motorische en cognitieve vaardigheden, maar hoeft een zorgelijke tekening niet altijd narigheid te betekenen. Zij adviseren dan ook grondiger neurologisch onderzoek bij pretermen met vreemde tekeningen. Uiteraard melden zij dat ook factoren zoals creativiteit, tekenervaring en interesse voor tekenen van invloed zijn op het DAP-resultaat. De test is relatief snel en simpel uit te voeren, maar Schepers en collega’s adviseren hierbij toch altijd samen te werken met een psycholoog

Bron: ntvg.nl

Pin It on Pinterest