Kleine Kanjers > Kennisbank vroeggeboorte > Complicaties en behandelingen > Ademhalingsproblemen > IRDS (Idiopathic Respiratory Distress Syndrome)

IRDS (Idiopathic Respiratory Distress Syndrome)

Bij een baby met IRDS (ook wel RDS of hyaliene membraanziekte genoemd) blijven de longblaasjes niet goed ontplooid doordat zij een tekort hebben aan surfactant. Hierdoor wordt de uitwisseling van zuurstof en koolzuur verstoord, met ademhalingsproblemen als gevolg. De longen van baby’s die voor 28 weken geboren worden, maken nog niet genoeg surfactant aan. Daardoor is de kans op IRDS groter naarmate een baby vroeger in de zwangerschap geboren wordt.

Tekort aan surfactant

Bij een tekort surfactant vallen de longblaasjes samen na de uitademing en kost het bij iedere volgende ademhaling erg veel inspanning om de longblaasjes weer te openen. Je kunt je dit het best voorstellen als een ballon die opgeblazen wordt. In het begin kost het heel veel kracht om lucht in de ballon te krijgen. Als er eenmaal wat lucht inzit gaat het opblazen veel gemakkelijker.

Verschijnselen

Baby’s met IRDS hebben verschijnselen als ademhalingsproblemen, neusvleugelen, een grauw bleke kleur, kreunen, een snelle ademhaling en intrekken van de borstkas. Ook kan de baby vocht vasthouden.

Behandeling

Wanneer een baby IRDS heeft, zal hij ondersteuning van de ademhaling krijgen in de vorm van CPAP (Continue Positieve Airway Pressure). Hierbij wordt de ademhaling gestimuleerd en ondersteund door continu lucht in de luchtwegen te blazen. Na de uitademing blijft er lucht achter in de longblaasjes, waardoor ze een beetje open blijven staan en de ademhaling minder inspanning kost. Meestal knapt een kind hier binnen een paar dagen van op.

In uiterste gevallen waarbij deze behandeling niet voldoende helpt, kan kunstmatige beademing nodig zijn. Eventueel in combinatie met het rechtstreeks in de longen toedienen van kunstmatige surfactant.

Herstel en complicaties

De meeste baby’s herstellen na 5 tot 7 dagen van IRDS. Doordat de longen meer surfactant gaan maken, zullen de klachten vanzelf afnemen. Soms komt het voor dat het herstel langer duurt en er complicaties optreden, bijvoorbeeld een klaplong en/of BPD.

Populaire producten in de shop

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 16,00

Reisgids naar huis

 19,90