Kleine Kanjers > Kennisbank vroeggeboorte > Couveusenazorg of uitgestelde kraamzorg > Thuisbegeleiding door een ToP fysiotherapeut

Thuisbegeleiding door een ToP fysiotherapeut

Eindelijk is het zover en mag je te vroeg geboren kind met je mee naar huis. Een enorme mijlpaal, maar ook een moment waarop je als ouder behoorlijk onzeker kunt raken. Want hoewel je baby al een stuk groter en sterker is dan bij de geboorte, is thuis alles heel anders dan in het ziekenhuis. Nu zijn er geen verpleegkundigen meer die je kunnen helpen en waar je je vragen aan kunt stellen. Als je de eerste periode thuis ondersteuning kunt gebruiken, kan je begeleiding krijgen van een ToP fysiotherapeut.

Je taal van je baby leren verstaan

Al vanaf zijn geboorte kan een kind duidelijk maken hoe het met hem gaat en wat hij nodig heeft. Dit doet hij o.a. met geluiden, gezichtsuitdrukkingen en allerlei motorische gedragingen, maar bijvoorbeeld met zijn kleur. De ToP kinderfysiotherapeut kijkt tijdens het ToP programma samen met ouders naar wat het gedrag van hun kind betekent en hoe zij het kind kunnen helpen zich ontspannen te ontwikkelen.

De ToP fysiotherapeut kijkt met je mee in dagelijkse situaties

Dit beperkt zich niet tot het kijken naar de motorische ontwikkeling van het kind. De therapeut kijkt breed met de ouders mee, in allerlei dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld een verzorgingsmoment of speelmoment, afhankelijk van in welke situatie de behoefte van de ouders ligt om samen naar hun kind te kijken. De therapeut maakt tijdens de begeleiding gebruik van de zogenaamde ‘strength-based’ benadering. Dit houdt in dat de therapeut uitgaat van wat het kind al wél kan om vanuit daar het kind verder te helpen. Vanuit deze sterke kanten van het kind, maar ook van de ouder, wordt het kind stap voor stap geholpen om zich op een ontspannen manier te ontwikkelen. Om ouders te helpen zich de informatie na een huisbezoek goed te kunnen herinneren, wordt gebruik gemaakt van fotoverslagen van zowel de ouders als van het kind.

Het kan zijn dat je een vraag hebt die buiten de expertise van de therapeut ligt. Ook dan helpt de ToP kinderfysiotherapeut. Door mee te denken en door het inschakelen van extra zorg wanneer dat nodig is.

Meer informatie over het ToP programma

Om ouders te helpen ontwikkelingsondersteuning aan hun kind te geven, zijn er in Nederland speciaal opgeleide kinderfyiotherapeuten aan het werk die het zogenaamde ToP programma uitvoeren bij gezinnen met een te vroeg geboren kind, geboren onder de 32 weken zwangerschapsduur. ToP staat voor Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuren en wordt gecoördineerd vanuit het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren in Nederland, het EOP-nl. Het programma bestaat uit 12 huisbezoeken die na thuiskomst uit het ziekenhuis verdeeld worden over het eerste levensjaar van het kind. Voor verdere informatie zie www.top-eop.nl.

Populaire producten in de shop

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 16,00

Reisgids naar huis

 19,90