Kleine Kanjers > Kennisbank vroeggeboorte > Vroeggeboorte of prematuriteit > Dysmaturiteit

Dysmaturiteit

Wanneer een baby een (veel) te laag geboortegewicht heeft voor de duur van de zwangerschap, noemen we dat dysmaturiteit (in het engels small for gestitational age, GSA). Prematuur geboren baby’s kunnen ook dysmatuur zijn, dit noemen we pre-dysmaturiteit, maar niet elke dysmatuur geboren baby is prematuur. Dysmaturiteit kan ontstaan door een slechte doorbloeding van de navelstreng of de placenta. Bijvoorbeeld door een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, of zwangerschapsvergiftiging, maar de oorzaak kan ook onduidelijk zijn.

Net als een prematuur geboren baby is een dysmature baby vaak erg kwetsbaar en bestaat er een vergelijkbare kans op complicaties. Dysmatuur geboren baby’s kunnen bijvoorbeeld vatbaarder zijn voor infecties en hebben vaak weinig lichaamsvet waardoor ze zichzelf soms minder goed warm kunnen houden. Vaak kunnen ze nog niet zelfstandig drinken, of hebben ze niet genoeg energie om hun voedingen helemaal zelf te drinken. Omdat het juist voor deze baby’s belangrijk is om regelmatig gevoed te worden omdat zij vaak lage bloedsuikers hebben, kunnen ze in dat geval worden bijgevoed door middel van een sonde.

Oorzaken dysmaturiteit

Mogelijk oorzaken van dysmaturiteit zijn:

  • Meerlingzwangerschap
  • Verstoorde toevoer van voedingsstoffen en zuurstof van de placenta (moederkoek) naar de baby
  • Slechte doorbloeding van de placenta door een hoge bloeddruk (en/of door HELLP en/of pre-eclampsie) tijdens de zwangerschap
  • Ondervoeding van de moeder
  • Tijdens de zwangerschap opgelopen infecties, zoals toxoplasmose
  • Genetische factoren
  • Aangeboren en/of chromosomale afwijkingen van de baby
  • Roken en/of gebruik van drugs, medicijnen of alcohol tijdens de zwangerschap


Hoe wordt bepaald of een baby dysmatuur is?

Om de groei van een baby te beoordelen, wordt gekeken naar standaard deviatie (SD), die wordt aangegeven in groeidiagrammen. Er zijn verschillende groeidiagrammen, voor jongens en voor meisje, met weer aparte diagrammen voor een eerste kind. In deze diagrammen worden gemiddelde lengtes aangegeven in groeilijnen, die zijn onderverdeeld in +2,5, +2, +1, 0, -1, -2, -2,5, -3, waarbij 0 voor een gemiddeld gewicht staat. Aan de hand van deze diagrammen en de lengte van de ouders beoordelen artsen of een baby goed genoeg groeit, of dat er sprake is van een groeiachterstand.

Gevolgen van dysmaturiteit

Kinderen die dysmatuur geboren zijn, blijven over het algemeen kleiner dan hun leeftijdgenootjes en lijken een iets grotere kans te hebben op overgewicht. Ook kan het voorkomen dat een baby iets achter blijft in de ontwikkeling, met name wanneer de groeiachterstand vroeger in de zwangerschap is ontstaan.

Groeihormonen

Ernstige dysmature baby’s worden na ontslag naar huis vaak poliklinisch vervolgd in het ziekenhuis. Wanneer kinderen iets ouder zijn en hun groeiachterstand groot blijft, kunnen ze in aanmerking komen voor een behandeling met groeihormonen.

Populaire producten in de shop

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 16,00

Reisgids naar huis

 19,90