Kleine Kanjers > Kennisbank vroeggeboorte > Vroeggeboorte of prematuriteit > Gevolgen van een vroeggeboorte

Gevolgen van een vroeggeboorte

Een prematuur geboren baby is nog niet rijp, zijn organen zijn nog niet “af”. Dat kan verschillende complicaties tot gevolg hebben. Met name ademhalingsproblemen komen vaak voor, omdat de longen na een vroeggeboorte vaak nog niet rijp genoeg zijn om helemaal zelfstandig te kunnen ademen. Ook hebben prematuren een lagere weerstand en een grotere kans op infecties, en is hun spijsverteringsstelsel nog niet klaar om voeding te verteren. Daarom worden te vroeg geboren baby’s na de geboorte opgenomen op de couveuseafdeling in het ziekenhuis.

Overlevingskansen

Door te huidige behandeltechnieken zijn de overlevingskansen van prematuren de afgelopen jaren gelukkig enorm toegenomen. De behandelgrens van prematuren ligt in Nederland op dit moment op 24 zwangerschapsweken. Over deze grens wordt veel over gedebatteerd. (Wij schreven hier een blog over: Hoe levensvatbaar is een kind dat al met 24 of 25 weken wordt geboren?) Want hoewel medici veel kunnen doen om baby’s in leven te houden, zijn de gevolgen van een vroeggeboorte nog steeds niet goed te overzien.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de baby’s die rond de 24 weken wordt geboren overlijdt. Van de overige kinderen, houdt bijna de helft een neurologische, verstandelijke en/of fysieke beperking over aan hun vroeggeboorte. Slechts 1 op de 4 van hen is rond hun tweede verjaardag volledig gezond. Overleven zegt dus niets over de te verwachten levenskwaliteit na een vroeggeboorte. Pas vanaf 34 weken zijn de kansen van een premature baby ongeveer hetzelfde als wanneer hij op tijd geboren zou zijn.

Omdat er nog zo weinig bekend is over de levenskwaliteit van extreem vroeg geboren baby’s op de lange termijn, worden ouders wanneer hun baby tussen de 24 en 26 weken geboren wordt, begeleid door een neonatoloog en soms (wanneer een vroeggeboorte dreigt) door een gynaecoloog. Ouders komen voor de keus te staan tussen actief behandelen met als doel alles te doen om hun baby in leven te houden, en passief te behandelen, waarbij de behandeling gericht is op het bieden van comfort aan de baby.

Voor iedere week dat een kind later wordt geboren, stijgen de kansen met 6 tot 9%. In percentages is dan ongeveer als volgt:

  • 24 weken: 50%
  • 25 weken: 55%
  • 26 weken: 70%
  • 27 weken: 90%

Bij een zwangerschapsduur vanaf 33 weken stijgt de overlevingskans naar 95%.

Behandeling vanaf 24 zwangerschapsweken

Nog maar een paar jaar geleden werden kinderen in Nederland alleen actief behandeld wanneer ze geboren werden met een termijn vanaf 25 weken. Door vooruitgang op medisch-technisch gebied zijn de kansen voor (extreem) prematuur geboren kinderen aanzienlijk toegenomen. Op medisch gebied is deze vooruitgang bijvoorbeeld geboekt door de behandeling met surfactant die kunstmatig kan worden toegediend en door het voor de geboorte toedienen van longrijping stimulerende corticosteroïden aan de moeder. Dit verkleint de ademhalingsproblemen na de geboorte. Op technisch gebied is de vooruitgang vooral toe te schrijven aan de ontwikkeling van de verschillende ademhalingondersteunende technieken. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de sterfgevallen onder vroeggeborenen aanzienlijk is verminderd.

Populaire producten in de shop

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 16,00

Reisgids naar huis

 19,90