Keizersnede

Soms is een vaginale bevalling niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat dit teveel risico’s met zich meebrengt voor de baby of de moeder. Wanneer een vaginale bevalling bijvoorbeeld te belastend voor de baby is, of wanneer de moeder ziek is, zal een keizersnede (sectio caesarea) worden gedaan, liefst met een ruggenprik.

Als een moeder zwangerschapsvergiftiging of een loslatende placenta heeft, kan het nodig zijn om de baby zo snel mogelijk geboren te laten worden. Er is dan gewoonweg geen tijd meer voor een natuurlijke bevalling, of om een ruggenprik te zetten. In deze gevallen zal een spoedkeizersnede plaatsvinden, meestal onder algehele narcose.

Narcose of ruggenprik?

Wanneer je een keizersnede krijgt, zijn er twee soorten verdoving mogelijk: narcose en een ruggenprik. In principe heeft een ruggenprik normaal gesproken de voorkeur, omdat je dan ‘bij de bevalling’ blijft en je baby geboren kunt zien worden.

Verdoving d.m.v. een ruggenprik

Bij een ruggenprik spuit de anesthesist een vloeistof tussen je ruggenwervels die verdooft. Meestal na het eerst plaatselijk verdoven van de huid waardoor je de ruggenprik zelf nauwelijks meer voelt. Door de vloeistof worden je onderlichaam en je benen gevoelloos. Soms kan je even wat misselijk worden doordat je bloeddruk daalt.

Wanneer je een ruggenprik hebt gehad, maak je de geboorte van je baby bewust mee en kan je hem al tijdens de operatie horen, zien en aanraken. In steeds meer ziekenhuizen wordt tegenwoordig een ‘gentle sectio’ (familie-gecentreerde keizersnede) gedaan, waarbij de geboorte plaatsvindt in het tempo van de baby. Als de conditie van je baby dit toelaat, krijg je je baby na een gentle sectio vlak na de geboorte bloot op je borst. Een fijn hulpmiddel na een gentle sectio is de Benjamin Care Hugmee, een soort ondersteuningsband die ervoor zorgt dat je baby veilig op je buik blijft liggen. De gentle sectio kan alleen plaatsvinden bij een geplande keizersnede. Wanneer je baby vanwege complicaties zo snel mogelijk geboren moet worden, zal dit meestal niet mogelijk zijn.

Net als na een natuurlijke bevalling, zal je baby ook na een keizersnede meestal meteen moeten worden onderzocht door de kinderarts en vaak al snel worden overgebracht naar de NICU of babyafdeling.

Keizersnede onder narcose

Wanneer je een keizersnede krijgt, worden de medicijnen via een infuus ingespoten. De narcose wordt zo gegeven dat de baby zo weinig mogelijk inslaapmiddelen en pijnstillers via de placenta krijgt. Voordat je onder narcose gaat, krijg je wat zuurstof via een kapje over je mond en neus. Ben je eenmaal onder narcose, dan krijg je een buisje in je luchtpijp voor beademing. Wanneer je onder narcose moet, ben je niet bij bewustzijn tijdens de keizersnede. Je wordt pas wakker wanneer je baby en de placenta geboren zijn en je buik weer gesloten is. Omdat je baby waarschijnlijk al direct na de bevalling mee is genomen om hem te onderzoeken en te stabiliseren, is de kans groot dat je hem na een keizersnede onder narcose pas uren later voor het eerst kunt zien, wanneer hij inmiddels op de NICU ligt en jij helemaal uit de narcose ontwaakt en stabiel bent.

Hechtingsproblemen

Veel moeders die te vroeg zijn bevallen, vinden het in het begin moeilijk om zich meteen aan hun kind te hechten. Je maakt je zorgen of je baby het wel zal redden en je was waarschijnlijk nog lang niet voorbereid op een bevalling. Wanneer je dan ook nog onder narcose bevalt, kan het nog langer duren voordat je voelt dat dit jouw kind is en je je durft te hechten. Dit is heel normaal. Geef het wat tijd, dan komt dit gevoel meestal vanzelf. Wanneer de gezondheid van je baby het toestaat, helpt het om zo veel mogelijk te buidelen. Ook door al zo veel mogelijk zelf voor je baby te zorgen wanneer hij nog in het ziekenhuis is opgenomen, leer je je kind kennen, krijg je meer zelfvertrouwen en zal het makkelijker worden om je aan je baby te hechten. In het boek Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling vind je veel tips en informatie over dit onderwerp.

Merk je dat je hulp nodig hebt? Praat hier dan over met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Schaam je er niet voor! Deze gevoelens zijn een hele normale reactie op het missen van een deel van je zwangerschap en je bevalling en op de (langdurige) stressvolle situatie waarin je nu zit.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50