Home > Kennisbank > Medicatie en vaccinaties na een vroeggeboorte > Medicijnen die je premature baby krijgt in het ziekenhuis

Medicijnen die je premature baby krijgt in het ziekenhuis

In het ziekenhuis krijgt je baby medicijnen toegediend. Deze middelen worden over het algemeen via infuus of lange lijn (CVL) toegediend.

Hieronder vind je een overzicht van de medicijnen die het meest gebruikt worden, in alfabetische volgorde.

Antibiotica

Zodra er verdenking is van een infectie wordt er gestart met een breedspectrum-antibiotica. Als er onderzocht is of er daadwerkelijk sprake is van een infectie en de aard van de infectie is vastgesteld, kan er gestart worden met meer specifieke antibiotica.

Coffeïne

Coffeïne stimuleert het nog onrijpe ademhalingscentrum en wordt gegeven om de ademhaling van de baby te ondersteunen. Het kind gaat hierdoor beter ademhalen.

Corticosteroïden (longrijping)

Corticosteroïden zijn sterke ontstekingsremmers en worden bij een dreigende vroeggeboorte in de vorm van Celestone via een tot twee (en heel soms drie) injecties aan de moeder toegediend. Celestone (ook wel longrijpers genoemd) is een hormoon dat de longrijping van het ongeboren kind bevordert. Zo hoopt men dat er na de geboorte minder lang of zelfs geen beademing nodig is.

In sommige gevallen heeft een baby ondanks deze longrijpende middelen toch ernstige longproblemen en daardoor langdurig ademhalingsondersteuning nodig. Hierdoor wordt de kans op BPD vergroot. Om de ademhalingsondersteuning daarom versneld te kunnen afbouwen en stoppen, worden heel soms later via injecties alsnog corticosteroïden rechtstreeks aan de baby toegediend.

Diuretica (plasmedicatie)

Als een kind veel vocht vasthoudt, wordt er vaak met diuretica gestart. Deze medicijnen bevorderen de urineproductie en dus het afvoeren van vocht.

Dopamine en Dobutamine

Dopamine en Dobutamine zijn bloeddrukondersteunende medicijnen. Deze medicijnen worden toegediend als er sprake is van een te lage bloeddruk. Vaak zal eerst geprobeerd worden de bloeddruk te verhogen door het toedienen van extra vocht via een infuus. Als dat niet voldoende helpt, start men met Dopamine of Dobutamine.

Dopram

Als coffeïne niet werkt, kan er gestart worden met Dopram. Dit werkt iets anders dan coffeïne en heeft een ademhalingsstimulerend effect.

Indocid

Dit medicijn krijgt een baby als de Ductus van Botalli niet sluit. Deze pijnstiller remt de productie van prostaglandinen in het lichaam. Hierdoor worden pijn, koorts en ontstekingen onderdrukt. Daarnaast vertraagt het middel het bloedstollingsproces door remming van de samenklontering van de bloedplaatjes. Indocid zorgt ervoor dat het bloedvat sluit.

Natriumbicarbonaat

Natriumbicarbonaat is een stof die in het lichaam ligt opgeslagen als buffer en dient om de zuurgraad van het bloed in balans te houden. Te vroeg geboren baby’s verliezen vaak natriumbicarbonaat door de onrijpheid van de nieren. Verliest een kind teveel natriumbicarbonaat, dan wordt dit extra gegeven om de zuurgraad van het bloed weer in balans te krijgen.

Pijnstillers

Als er pijn, onrust of discomfort wordt verdacht of vastgesteld, kan er Paracetamol, Morfine of Dormicum worden toegediend.

Prostin of Prostagladine E2 (PGE2)

Soms is er sprake van een hartafwijking waarbij de Ductus van Botalli juist open moet blijven. Om daarvoor te zorgen wordt er Prostin toegediend. Prostin zorgt ervoor dat het spierweefsel in de vaatwand van de ductus ontspant. Hierdoor zal de Ductus van Botalli niet sluiten of juist weer open gaan.

Stikstofmonoxide (NO)

Sommige kinderen zijn zo ziek dat ze een zeer hoge behoefte hebben aan zuurstof. Door ernstige longproblemen kunnen de bloedvaten in de longen vernauwen. Stikstofmonoxide (NO) is een gas met een krachtige vaatverwijdende werking.

Door dit gas via de beademing aan de baby toe te dienen, raken de longen weer goed doorbloed en verbetert het zuurstofgehalte in het bloed (saturatie). In de gevallen waarbij de toepassing van NO niet lukt kan (onder strikte voorwaarden) ECMO worden overwogen.

Surfactant

Surfactant is een natuurlijke stof die door een te vroeg geboren baby met onrijpe longen niet of nog te weinig wordt aangemaakt. Deze stof zorgt ervoor dat na het uitademen lucht achterblijft in de longblaasjes, zodat de longblaasjes niet dichtvallen. Als blijkt dat een kind een tekort heeft aan Surfactant, dan zal dit extra worden toegediend.

In tegenstelling tot de andere medicijnen die hier genoemd worden, moet Surfactant rechtstreeks in de longen worden ingebracht. Het kan dus alleen gegeven worden wanneer een kind ademhalingsondersteuning krijgt.

Vitamine K

Voor het bevorderen van de stolling van het bloed en om eventuele bloedingen te voorkomen, krijgen alle pasgeborenen, dus ook prematuren, binnen een paar uur na de geboorte vitamine K toegediend. Kinderen die borstvoeding krijgen, moeten totdat ze 12 weken oud zijn dagelijks vitamine K krijgen.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50