Vaccinaties voor prematuren

Er zijn verschillende vaccinaties die je te vroeg geboren baby kan krijgen. Om te beginnen worden alle baby’s in Nederland standaard ingeënt volgens het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM, tenzij de arts anders aangeeft om medische redenen, of als ouders geen toestemming willen geven.

Daarnaast kunnen kinderen op aanraden van de kinderarts vaccinaties krijgen tegen het RS-virus, en de zogenaamde griepprik die beschermt tegen het influenzavirus.

Het rijksvaccinatieprogramma van het RIVM

Te vroeg geboren baby’s krijgen hun eerste vaccinaties gewoon volgens het Rijksvaccinatieschema van het RIVM, juist omdat het bij deze kwetsbare kinderen belangrijk is om op tijd te vaccineren.

Te vroeg geboren baby’s missen het verhoogde aanbod van beschermende antistoffen van de moeder, die à terme geboren baby’s in de laatste weken van de zwangerschap via de placenta krijgen. Daardoor zijn zij extra vatbaar voor infectieziektes.

Ze kunnen gemakkelijker besmet raken en de gevolgen van een infectie kunnen veel ernstiger zijn. Daarom is het belangrijk de vaccinaties niet uit te stellen. Wel moet een baby hiervoor sterk en fit genoeg zijn.

Wanneer worden de vaccinaties gegeven?

Voor het vaccineren wordt uitgegaan van de werkelijke leeftijd en niet van de gecorrigeerde leeftijd. De eerste vaccinatie krijgt een baby wanneer hij tussen de 6 en 9 weken oud is.

Wanneer je baby nog is opgenomen op het moment dat de eerste vaccinatie zou moeten worden toegediend, krijgt hij deze op de afdeling in het ziekenhuis. De inentingskaart die je van het RIVM thuis ontvangt, neem je dan mee naar het ziekenhuis. Een verpleegkundige van de afdeling zal de vaccinaties toedienen en de kaart tekenen.

Waartegen wordt gevaccineerd?

In het eerste levensjaar krijgen baby’s de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type b en Hepatitis B, en een pneumokokkenvaccinatie. In het vaccinatieschema van het RIVM kan je precies zien tegen welke ziektes kinderen worden ingeënt en op welke leeftijd.

Vaccinatieschema RIVM 2018
Vaccinatieschema RIVM, mei 2018

Bijwerkingen van deze vaccinaties

De vaccinaties kunnen bijwerkingen hebben. Meestal zijn deze mild, maar soms kunnen baby’s er hevig op reageren. Bijwerkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: een zere arm, een rode vlek of zwelling op de plaats waar geprikt is. Een baby kan soms koorts krijgen, meer huilen of een tijdje minder goed slapen of drinken.

Bij premature baby’s kunnen er soms ernstigere bijwerkingen voorkomen, zoals afwijkingen in de ademhaling en de hartslag. Zo kan er bijvoorbeeld soms tijdelijke ademstilstand (apneu) optreden. Vaak wordt er dan besloten om de volgende vaccinaties te geven terwijl het kind uit voorzorg 24 uur aan de monitor ligt. Wanneer je kind tegen die tijd al thuis is, betekent dit soms opnieuw een korte opname in het (streek)ziekenhuis.

Synagis: vaccinatie tegen het RS-virus

Het RS-virus (Respiratoir Syncytiaal Virus, RSV) is een veel voorkomend verkoudheidsvirus en is de belangrijkste oorzaak van luchtweginfecties bij jonge kinderen. Baby’s die zijn geboren voor 32 zwangerschapsweken, hebben een verhoogde kans op een ernstig verloop van het RS-virus, met een verhoogd risico op apneu.

Het virus is erg besmettelijk en komt vooral voor in de wintermaanden (wanneer de r in de maand is), van oktober tot maart. Prematuur geboren, kleine kinderen, lopen extra risico’s wanneer zij worden besmet door het RS-virus. Vaak moeten zij worden opgenomen in het ziekenhuis voor ondersteuning in de ademhaling. Daarom kunnen baby’s die voor 32 weken zijn geboren en jonger zijn dan zes maanden bij het begin van het RSV-seizoen, beschermd worden tegen een ernstig verloop van een RSV-infectie door passieve vaccinatie met Synagis® (Palivizumab).

Deze vaccinatie bestaat uit menselijke antistoffen tegen het virus, waardoor de ziekte bij besmetting een minder hevig verloop heeft. Kinderen met BPD die zuurstoftherapie nodig hebben, kunnen ook in hun tweede levensjaar gevaccineerd worden.

Bijwerkingen van Synagis

Een Synagis® injectie kan bijwerkingen hebben zoals koorts, huiduitslag, reacties op de injectieplaats en apneus.

Griepprik

Te vroeg geboren baby’s kunnen erg ziek worden van griep, een besmetting met het influenzavirus. Daarom krijgen ouders van prematuren met BPD soms het advies om hun kind, en soms ook de rest van het gezin, een griepprik te laten geven door de huisarts. De griepprik verkleint de kans op griep en is beschikbaar voor iedereen die het risico loopt om ernstig ziek te worden door griep.

De griepprik zorgt ervoor dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen het griepvirus, waardoor de kans op griep kleiner wordt. Mocht er toch een besmetting zijn, dan zorgt de griepprik ervoor dat het verloop van de griep minder ernstig is, dat de kans op complicaties door de griep, zoals een longontsteking of hartproblemen, kleiner is en dat bestaande aandoeningen niet erger worden.

De griepprik mag gegeven worden vanaf een leeftijd van 6 maanden en wordt door de huisarts gegeven tussen half oktober en half november. Als je kind in de doelgroep zit, krijg je hiervoor een uitnodiging en wordt er een tijdstip aangegeven waarop je langs kunt komen. Als de kinderarts dit aangeeft, of als je dit zelf graag wil, kan je de huisarts ook zelf vragen om een griepprik.

Het duurt ongeveer 2 weken voordat de griepprik voldoende beschermt, daarom is het verstandig om de prik op tijd te halen. De bescherming duurt ongeveer 6 maanden.

Bijwerkingen van de griepprik

Sommige mensen voelen zich nadat ze de griepprik hebben gekregen een paar dagen niet zo lekker. Bijwerkingen zijn pijn, roodheid of een lichte zwelling op de plaats van de prik, lusteloosheid, hoofdpijn en verhoging. Dit duurt meestal ongeveer één tot twee dagen.

Je kind krijgt van het vaccin geen griep, het vaccin bestaat uit een onschadelijk gemaakte variant van het influenzavirus.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50