Home > Kennisbank > De NICU > Zorgverleners op de couveuseafdeling

Zorgverleners op de couveuseafdeling

Op de couveuseafdeling of de NICU zal je verschillende zorgverleners tegenkomen, in een academisch ziekenhuis vaak meer dan in een streekziekenhuis of perifeer ziekenhuis. Hieronder vind je een korte omschrijving van de verschillende zorgverleners waarmee je te maken kunt krijgen tijdens de opname van je baby.

Gesprekken met zorgverleners over de behandeling

Tijdens de opname zal je regelmatig gesprekken hebben met de zorgverleners van je baby, de kinderarts (neonatoloog), de verpleegkundig specialist en/of de casemanager. Voor deze gesprekken worden afspraken gemaakt, tenzij er zich een acute situatie voordoet. Tijdens deze gesprekken word je op de hoogte gehouden van hoe het met je kind gaat en hoe de huidige stand van zake is.

Als je dat wil, mag er iemand bij het gesprek aanwezig zijn, bijvoorbeeld een familielid. Ook zal de verpleegkundige die je kind verzorgt als dat nodig is bij het gesprek aanwezig zijn. Mocht je behoefte hebben aan een extra gesprek, kan je dat vragen aan de verpleegkundige die voor je kind zorgt.

Neonatoloog

Een neonatoloog is een kinderarts die een extra opleiding heeft gevolgd en zich heeft gespecialiseerd in pasgeboren baby’s. De neonatoloog heeft de eindverantwoordelijkheid in de behandeling van je baby.

Zaalarts

De zaalarts of is de kinderarts die verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg van alle baby’s op de afdeling. Samen met de neonatoloog beslist deze arts over de behandeling van je baby.

Casemanager

De case manager is jullie vaste aanspreekpunt tijdens de opname. Hij of zij coördineert de zorg van je baby en begeleidt ouders gedurende het gehele traject. Samen met de kinderarts of neonatoloog en de eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV), vormt de case manager een vast begeleidingsteam voor ouders.

De case manager kan de eigen neonatoloog of kinderarts zijn, of een verpleegkundig specialist.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een master-opleiding en met medische bevoegdheden. De verpleegkundig specialist is samen met de neonatoloog verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg van je baby.

Samen met de casemanager begeleidt hij of zij ouders, en speelt een rol in de coördinatie van de zorg van je baby.

Verpleegkundige

Op de couveuseafdeling werken gespecialiseerde verpleegkundigen. Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) zijn dit IC-verpleegkundigen (of neonatologieverpleegkundigen). Ook zullen er IC-verpleegkundigen in opleiding voor je baby zorgen, onder supervisie van de IC-verpleegkundigen. Op de post IC (post Intensive Care) en op de HC (High Care) werken High Care verpleegkundigen.

Verpleegkundigen zijn tijdens elke dienst verantwoordelijk voor de directe zorg van je baby. Zij zijn de zorgverleners die de dagelijkse verzorging van je baby doen, en bedienen de apparaten rondom de couveuse of het bedje. De verpleegkundige is het aanspreekpunt voor ouders, ook wanneer je naar het ziekenhuis belt om te vragen hoe het met je kind gaat.

Eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV)

In de meeste ziekenhuizen wordt gewerkt met een eerst verantwoordelijk verpleegkundige, kortweg EVV. Ieder kind krijgt één of twee EVV aangewezen. Zij zijn jullie aanspreekpunt en hebben overzicht over de situatie van je baby. Ouders krijgen regelmatig een gesprek met de EVV van hun kind om de voortgang en situatie te bespreken.

Je kunt altijd een extra gesprek aanvragen wanneer je hier behoefte aan hebt, dit kan je doen bij jullie EVV zelf of via de verpleegkundige die voor je baby zorgt. Ook wanneer er problemen zijn op de afdeling, kan je dit met jullie EVV bespreken. De EVV van je baby werkt wel altijd op de unit waar je baby ligt, maar het is niet zo dat hij of zij ook dagelijks voor je kind zorgt.

NIDCAP-verpleegkundige

NIDCAP-verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die speciaal getraind zijn om je baby te observeren zodat de zorg precies op hem kan worden afgestemd. NIDCAP staat voor Newborn Individualized Development Care and Assessment Programme en van hieruit is familie- en ontwikkelingsgerichte zorg ontstaan.

Niet elk ziekenhuis heeft speciaal opgeleide NIDCAP-verpleegkundigen in huis.

Lactatiekundige

Hoewel moedermelk de beste voeding is voor elke baby, en in het bijzonder voor kwetsbare te vroeg geboren baby’s, gaat borstvoeding geven in deze situatie niet vanzelf.

De lactatiekundige is gespecialiseerd in alles rondom het geven en afkolven van borstvoeding en kan je hierbij extra hulp en ondersteuning geven. Zij kan het proces van kolven tot het live geven van borstvoeding begeleiden. Je kunt bij de lactatiekundige terecht met vragen en zij kan met je meekijken wanneer er problemen zijn met kolven of met voeden.

Kinderfysiotherapeut

De fysiotherapeut zal je kind tijdens de opname regelmatig observeren, met als doel om het in de ontwikkeling te ondersteunen. Hij zal motorisch onderzoek doen en kijken hoe je kind zich beweegt.

Als dat nodig is, krijg je van de fysiotherapeut advies voor thuis. Ook kan je eventueel thuis nog een tijd begeleiding krijgen van een TOP-fysiotherapeut

Logopedist

Hoewel je hierbij misschien als eerste denkt aan leren praten wanneer je kind al een stuk groter is, is ook de logopedist een belangrijk deel van het zorgteam rondom je pasgeboren baby. Wanneer je kind zo ver is dat het zelf kan leren drinken, richt de logopedist zich op eventuele problemen die zich hierbij kunnen voordoen. De logopedist kijkt mee met voedingsmomenten en kan advies geven wanneer dit niet vanzelf gaat.

Psycholoog en maatschappelijk werker

Sommige ziekenhuizen hebben een psycholoog en/of maatschappelijk werker die verbonden is aan de couveuseafdeling. Met hen kan je bijvoorbeeld praten over je gevoelens van onzekerheid, je verdriet of bezorgdheid, je rol als ouder en hoe je elkaar in deze situatie kunt steunen, en het contact met je baby.

Bij de maatschappelijk werker kan je ook terecht met praktische vragen, bijvoorbeeld over werk, zorgverlof en kinderopvang. Alle gesprekken met de psycholoog en de maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk.

Als je een gesprek met een psycholoog of maatschappelijk werker wil, kan je dit aangeven bij de verpleegkundige of arts van je kind, maar het kan ook zijn dat zij zelf aan je vragen of je hier behoefte aan hebt. Bij sommige ziekenhuizen heeft de maatschappelijk werker een inloopspreekuur. Informeer hierover bij de verpleegkundige van je kind. Na het eerste gesprek kunnen eventueel vervolgafspraken worden gemaakt.

Afdelingsassistent

De afdelingsassistent is verantwoordelijk voor alle huishoudelijke taken op de afdeling. Zij vult materialen zoals luiers aan en houdt de omgeving waar je baby ligt schoon.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50