Home > Kennisbank > Onderzoek: complicaties voorkomen en behandelen > ALGO-gehoortest: gehoorverlies tijdig opsporen

ALGO-gehoortest: gehoorverlies tijdig opsporen

De ALGO-gehoortest wordt bij elke baby die langer dan 24 uur op een NICU is opgenomen afgenomen, om gehoorverlies tijdig op te sporen. In de praktijk zijn dat eigenlijk vrijwel alle NICU-baby’s.Aangeboren gehoorverlies komt voor bij 1 op de 1.000 gezonde, pasgeboren baby’s. Bij premature baby’s is dat veel vaker, daarvan hebben namelijk zo’n 2 op de 100 kinderen aangeboren gehoorverlies.Voor een goede spraak- en taalontwikkeling is een goed gehoor belangrijk. Daarom moet gehoorverlies zo snel mogelijk vast worden gesteld en te behandeld. Een kind met een gehoorstoornis kan namelijk problemen krijgen met de spraak- en taalontwikkeling. Je leert praten door te horen en te luisteren. De meest belangrijke periode in deze ontwikkeling is de periode van de geboorte tot het derde levensjaar. Een vroege diagnose kan er daarom voor zorgen dat een kind optimale ontwikkelingskansen krijgt.

De standaard gehoortest

Alle baby’s in Nederland krijgen standaard de neonatale gehoortest. Tijdens deze gehoortest worden geluidjes het oor ingestuurd en de reactie van het oor hierop gemeten met een apparaatje. Dit gebeurt terwijl de baby slaapt of vlak na een voeding.De standaard gehoortest is geen geschikte gehoorscreeningsmethode voor te prematuur geboren baby’s die op de NICU zijn opgenomen. Deze spoort geen gehoorverlies op waarbij de oorzaak in het centrale zenuwstelsel ligt, terwijl dit juist de vorm van gehoorverlies is waar prematuren een verhoogd risico op lopen.

De ALGO-gehoortest

De ALGO-gehoortest is niet dezelfde gehoortest zoals die standaard uitgevoerd wordt door het consultatiebureau. Bij deze neonatale gehoorscreening wordt de gehoorzenuw getest.Bij deze methode krijgt een baby drie plakkertjes met elektrodes op het voorhoofd, in de nek en op de schouder aangebracht. Via oorkapjes, die op beide oren worden geplaatst, krijgt de baby zeventig keer per seconde een zeer kortdurend klikgeluid aan elk oor aangeboden.De elektroden zijn via een kabeltje verbonden aan meetapparatuur, die de reactie op het geluid registreert tot op het niveau van de hersenstam. Zo wordt gemeten welke hersenactiviteit dit oplevert en wordt de weg getest die de geluidssignalen van het oor naar de hersenen moeten afleggen. Het meetapparaat berekent of signaal goed is getransporteerd en het oor goed functioneert.Deze berekening kan tot twee uitslagen leiden. De ALGO-gehoortest geeft als uitslag PASS wanneer blijkt dat er sprake is van een normaal gehoor. Wanneer er uit de eerste screening een afwijkende uitslag, aangegeven met REFER komt, zal er minimaal twee weken later een tweede screening worden gedaan. Dit kan eventueel poliklinisch op de à terme leeftijd, maar moet wel in een NICU plaatsvinden.Je kind kan nog te jong zijn geweest voor de test, water in het oor hebben gehad, of om een andere reden niet geslaagd zijn. Na een tweede afwijkende screening, zal moeten worden onderzocht of er inderdaad sprake is van gehoorverlies. Hiervoor word je doorverwezen naar een Audiologisch Centrum (AC) voor follow-up.

Weinig belastend

De ALGO-gehoortest is heel weinig belastend voor je baby. Het doet geen pijn, je kindje kan gewoon blijven doorslapen en het duurt niet lang. De screening kan gewoon plaats vinden terwijl een baby ademhalingsondersteuning krijgt, zoals neusbril (Low Flow) of CPAP.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50