Home > Kennisbank > Oorzaken van een vroeggeboorte

Oorzaken van een vroeggeboorte

De oorzaken van een vroeggeboorte kunnen niet altijd worden vastgesteld en kunnen achteraf niet altijd worden achterhaald. Een vroeggeboorte kan spontaan optreden of worden opgewekt, de bevalling wordt dan ingeleid. Soms kan een vroeggeboorte zelfs worden veroorzaakt door een simpele infectie, bijvoorbeeld door ontstoken tandvlees (parodontitis).

Bij meerlingzwangerschappen komen spontane vroeggeboortes vaker voor omdat deze zwangerschappen erg veel van het lichaam van de moeder vergen.

Mogelijke oorzaken van een vroeggeboorte

De bevalling proberen uit te stellen

In de meeste gevallen zullen artsen proberen om de bevalling zo lang mogelijk uit te stellen, bijvoorbeeld bij vroegtijdige weeën of een verkorte baarmoederhals. Wanneer dit laatste vroeg in de bevalling wordt ontdekt, wordt vaak een cervicale cerclage geplaatst. Dit is een bandje om de baarmoederhals om de cervix te verstevigen.

Wanneer je vroegtijdig weeën krijgt, zal je in het ziekenhuis weeënremmende medicijnen krijgen, en injecties in je bovenbeen met longrijpers (corticosteroïden) voor je baby. Wanneer je vliezen vroegtijdig breken hangt het af van de situatie. Soms word je vanwege infectiegevaar opgenomen ter observatie, maar wordt de bevalling alsnog zo lang mogelijk uitgesteld. In de meeste gevallen zal de bevalling na het breken van de vliezen echter binnen 24 uur plaatsvinden.

Wanneer de bevalling begint voor 24 weken of na 34 weken

Wanneer de bevalling voor 24 weken of na 34 weken begint, is weeënremming niet zinvol. Voor 24 weken wordt afgewacht, en na 34 weken proberen ze de bevalling over het algemeen niet meer tegen te houden.

Als de bevalling moet worden opgewekt

Soms zijn de oorzaken van een vroeggeboorte wel duidelijk, omdat een bevalling kunstmatig moet worden ingeleid. Bijvoorbeeld omdat de groei van de baby in de baarmoeder onvoldoende is door zuurstoftekort door een slechte doorbloeding van de navelstreng/placenta. Ook bij ernstig bloedverlies van de moeder bij een vroegtijdig loslatende placenta of wanneer het leven van moeder en kind door zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie, eclampsie en/of HELLP-syndroom) in gevaar komt.

In extreme gevallen van zwangerschapsmisselijkheid, wordt er soms ook voor gekozen om een bevalling vroegtijdig in te leiden. Bijvoorbeeld wanneer een moeder te veel verzwakt is en het daardoor niet meer verantwoord is om de zwangerschap voort te zetten. Meer informatie over Hyperemesis Gravidarum vind je op de site van Stichting ZEHG: Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum.

Opwekken van de bevalling gebeurt soms door het breken van de vliezen, door speciale pasta op de cervix te smeren of door een infuus met weeënopwekkers. Bij spoed, bijvoorbeeld door zuurstoftekort van de baby, wanneer de hartslag van de baby ernstig daalt of wanneer een natuurlijke bevalling niet meer verantwoord is voor de gezondheid van de moeder, zal een keizersnede of spoedkeizersnede plaatsvinden.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50