Home > Kennisbank > Prematuur: te vroeg geboren > Overlevingskans na een vroeggeboorte

Overlevingskans na een vroeggeboorte

De overlevingskans na een vroeggeboorte is gelukkig enorm toegenomen, maar we kunnen de gevolgen van ernstige prematuriteit nog steeds niet goed overzien. Een prematuur geboren baby is nog niet rijp, zijn organen zijn nog niet “af”. Dat kan verschillende complicaties tot gevolg hebben.

Ademhalingsproblemen en risico op infecties

Met name ademhalingsproblemen komen vaak voor, omdat de longen na een vroeggeboorte vaak nog niet rijp genoeg zijn om helemaal zelfstandig te kunnen ademen.

Ook hebben prematuren een lagere weerstand en een grotere kans op infecties, en is hun spijsverteringsstelsel nog niet klaar om voeding te verteren. Daarom worden te vroeg geboren baby’s na de geboorte opgenomen op de couveuseafdeling in het ziekenhuis.

De overlevingskans bij een geboorte voor 24 weken

Door te huidige behandeltechnieken zijn de overlevingskansen van prematuren de afgelopen jaren gelukkig enorm toegenomen. Toch ligt de behandelgrens van prematuren in Nederland op dit moment op 24 zwangerschapsweken.

Over deze grens wordt veel over gedebatteerd. (Wij schreven hier een blog over: Hoe levensvatbaar is een kind dat al met 24 of 25 weken wordt geboren?) Want hoewel medici veel kunnen doen om baby’s in leven te houden, zijn de gevolgen van een vroeggeboorte nog steeds niet goed te overzien.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de baby’s die rond de 24 weken wordt geboren overlijdt. Van de overige kinderen, houdt bijna de helft een neurologische, verstandelijke en/of fysieke beperking over aan hun vroeggeboorte. Slechts 1 op de 4 van hen is rond hun tweede verjaardag volledig gezond.

Een grotere overlevingskans zegt dus niets over de te verwachten levenskwaliteit na een vroeggeboorte. Pas vanaf 34 weken zijn de kansen van een premature baby ongeveer hetzelfde als wanneer hij op tijd geboren zou zijn.

Actief of passief behandelen, een moeilijke keuze

Omdat er nog zo weinig bekend is over de levenskwaliteit van extreem vroeg geboren baby’s op de lange termijn, worden ouders wanneer hun baby tussen de 24 en 26 weken geboren wordt, begeleid door een neonatoloog en soms (wanneer een vroeggeboorte dreigt) door een gynaecoloog.

Zij komen na een geboorte op deze zwangerschapstermijn voor de zware keuze te staan tussen actief en passief behandelen. Bij actief behandelen wordt alles op alles gezet om de baby in leven te houden. Bij passief behandelen wordt er alleen voor gezorgd dat de baby zich zo comfortabel mogelijk voelt, zonder actief te proberen hem in leven te houden.

Overlevingskans in percentages

Voor iedere week dat een kind later wordt geboren, stijgen de kansen met 6 tot 9%. In percentages is dan ongeveer als volgt:

  • 24 weken: 50%
  • 25 weken: 55%
  • 26 weken: 70%
  • 27 weken: 90%

Bij een zwangerschapsduur vanaf 33 weken stijgt de overlevingskans naar 95%.
Nog maar een paar jaar geleden werden kinderen in Nederland alleen actief behandeld wanneer ze geboren werden met een termijn vanaf 25 weken. Door vooruitgang op medisch-technisch gebied zijn de kansen voor (extreem) prematuur geboren kinderen aanzienlijk toegenomen.

In de shop

Babyboek voor Prematuren

Kleine Kanjer! Babyboek voor Prematuren

 34,95

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

Zorgen voor je baby op de couveuseafdeling

 14,95

Mijlpaalkaarten voor prematuren

Kleine Kanjer! Mijlpaalkaarten voor Prematuren

 17,50