Selecteer een pagina

Op 22 maart 2013 wordt tijdens het landelijk Symposium Neo-keurmerk het Neokeurmerkprogramma van de VOC (Vereniging ouders van Couveusekinderen) gelanceerd.

Dit Neokeurmerkprogramma helpt zorgverleners en maakt inzichtelijk wat er goed gaat in de zorg voor te vroeg geboren babies en waar verbeterpunten liggen. Op dit moment werken zorgprofessionals met zorgstandaarden en medische richtlijnen. Hierin is vastgelegd wat volgens de beroepsgroep goede zorg is. De VOC wil daarnaast wil de VOC uitdragen wat ouders nu eigenlijk precies verstaan onder goede zorg. De slogan van dit Neokeurmerkprogramma is dan ook: “Sluit de zorg op jouw afdeling aan bij Wat Ouders Willen?” (WOW)

Door middel van een zelfevaluatie, het Neokeurmerkprogramma van de VOC, kunnen neonatologieafdelingen dit zelf toetsen. De VOC bezoekt deze afdelingen en geeft feedback. Wanneer een afdeling inderdaad aan de eisen voldoet ontvangt het een keurmerk als blijk van waardering. Vanaf begin 2013 kunnen afdelingen zich hiervoor opgeven bij de VOC.

Op dit moment is de VOC bezig de kwaliteitscriteria in een aantal ziekenhuizen te testen. Op de site van de VOC vind je alvast een shortlist van deze onderwerpen. Ook kun je hier lezen waarop deze kwaliteitscriteria gebaseerd zijn, en waarom ze zo belangrijk zijn.

Pin It on Pinterest