Selecteer een pagina

Op 3 oktober 2012 heeft het Oogfonds de eerste netvliescamera van het project New Born Eyes overhandigd aan Dr. Marije Sminia. Zij is als oogarts verbonden aan Medisch Centrum Alkmaar (MCA). Koningin Beatrix, beschermvrouwe van het Oogfonds, was hierbij aanwezig.

Retinopathie

New Born Eyes, een project van het Oogfonds, richt zich op Prematuren Retinopathie, kortweg ROP. Dit is een ernstige afwijking aan het netvlies die kan ontstaan bij zeer prematuur geboren kinderen (

Netvliescamera

De nieuwe netvliescamera maakt het mogelijk voor een arts om via digitale foto’s advies te vragen aan collega’s in een gespecialiseerd centrum. Hierdoor kan transport naar een specialist, wat veel stress oplevert voor een te vroeg geboren kind, voorkomen worden.

Kinderen die prematuur geboren worden, worden in Nederland in eerste instantie behandeld in een van de acht academische ziekenhuizen. Als zij stabiel zijn, worden ze in de meeste gevallen overgeplaatst naar een minder gespecialiseerd ziekenhuis. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een baby niet op de juiste manier op ROP wordt onderzocht. Dit zorgt er jaarlijks nog voor 10 kinderen die blind of slechtziend worden door ROP, vertelt dr. Nicoline Schalij-Delfos, hoogleraar aan het LUMC.

Oogfonds

Door een bijdrage van de Vriendenloterij heeft het Oogfonds twee netvliescamera’s kunnen aanschaffen. Het doel van het Oogfonds is om vijf ziekenhuizen een netvliescamera aan te bieden. De laatste drie camera’s wil het Oogfonds financieren door het werven van fondsen.
Het Oogfonds wil vermijdbare blind- en slechtziendheid, waaronder ROP, terugbrengen tot nul. De netvliescamera is daarvoor een mooi begin.

Lees meer op de site van het Oogfonds en op de site van het Medisch Centrum Alkmaar.

Pin It on Pinterest