Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn

Een nieuwe  studie wijst uit dat de late prematuur geboren kinderen ook een risico hebben op een ontwikkelingsachterstand tot de leeftijd van 7 jaar in vergelijking tot hun leeftijdsgenootjes die aterm geboren zijn.

De meeste studies kijken naar kinderen die geboren zijn na 23 tot 28 weken zwangerschap, maar de meeste hersenontwikkeling gebeurt in de laatste 4 tot 6 weken van de zwangerschap. Als deze processen onderbroken door een vroeggeboorte, samen met de (heftige)  medische problemen die prematuren geregeld krijgen, kan dat een groter riscico op ontwikkelingsproblemen of leerproblemen geven.

Hoewel late prematuren voorheen werden vergeleken met kinderen die aterm geboren zijn, er komt steeds meer bewijs dat de ontwikkeling van late prematuren toch anders is. Wat laat zien dat de langere termijn na een vroeggeboorte, een zorg blijft. Zelfs als die kinderen die geboren zijn op de meer optimistische termijn van de laatste weken voor het einde van de zwangerschap. Dat concluderen onderzoekers onder leiding van Jennifer E. McGowan, van the School of Nursing and Midwifery op Queen’s University Belfast in Belfast, Groot Brittannië.

De studie laat zien dat hoe dichter bij de uitgerekende datum, hoe lager de risico’s. Late prematuren zijn veel beter af dan hele vroeg geboren kinderen, maar beide groepen hebben een groter risico op ontwikkelingsproblemen.

Onderzoekers hebben 10 studies over kinderen geboren met 34 – 36 weken geanalyseerd. Die baby’s hadden een groter risico op ontwikkelingsachterstand, en scoorden lager op standaard leertests in vergelijking van kinderen die wel aterm geboren zijn. De late prematuren vroegen ook eerder om hulp, hadden vaker ondergewicht en waren vaak kleiner dan aterm geboren kinderen.

Shoo Lee, MD, het hoofd van  pediatrics in Mount Sinai Hospital in Toronto zegt:

In het verleden werd gedacht dat alleen de hele kleine babies kans op problemen in hun latere leven hadden. We realiseren ons nu dat dat niet waar is en dat alle te vroeg geboren kinderen een risico hebben, ook kinderen die zijn geboren tussen 34 en 36 weken.

Dit is zorgwekkend, want er worden steeds meer kinderen te vroeg geboren. Dat komt door vruchtbaarheidsbehandelingen, oudere leeftijd van moeders en andere sociale zaken zoals geplande bevallingen.

Er hangen consequenties aan vroeggeboortes, zegt hij. Deze baby’s zijn kwetsbaar en moeder moeten op signalen van achterstand letten.

Vroege tekenen kunnen zijn: onoplettendheid, excessief huilen, en moeilijkheden met relaties aangaan.

Mark Batshaw, MD, hoofd academic officer at Children’s National Medical Center in Washington, D.C. zegt:

Hoe meer prematuur je geboren bent, hoe meer kans op problemen. Sommigen denken dat als je de 34 weken hebt gehaald dat het ok is, maar deze studie wijst uit dat we het niet weten. Baby’s zijn gemaakt om 40 weken in de buik te zitten en als het korter is, is er meer risico op problemen.

Als een kind achterblijft in ontwikkeling, zou er zo snel mogelijk hulp moeten komen. Hij vindt dat elke baby-checkup een ontwikkelingsscreening moet bevatten om te zien of een kind achterblijft. Als die achterstand bij 2 checkups is geconstateerd moet er een verwijzing komen voor verder onderzoek naar de achterstand.

Bron: Medicinenet.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn